เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ศบค.รายงาน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในคลัสเตอร์ตลาดไท ตลาดกระจายสินค้า อาหารสด อาหารแห้ง สินค้าอุปโภค บริโภคแห่งใหญ่ของประเทศ วันนี้เพิ่ม 826 ราย สะสม 2,938 ราย โดยสร้างรพ.สนามร่วมใจรักษ์ รองรับ 700 เตียงเท่านั้น ขณะที่ผู้ป่วยมีจำนวนมาก ส่วนใหญ่ยังรอการรักษา ขณะที่กลุ่มผู้ค้า ลูกจ้างทั้งชาวไทยและต่างด้าวจำนวนมากยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อ โดยตลาดปิดเพียงบางส่วน ขณะที่หลายส่วนยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ท่ามกลางความกังวลของผู้ค้าขายในตลาด