สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ แจ้งว่า สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ฉลองครบรอบ 8 ปี ในวันที่ 12 พ.ย.64 โดยได้มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ “Infinite 8” ให้แก่ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ไม่จำกัด จนถึงวันที่ 31 มี.ค.65 สำหรับบัตรโดยสารทุกเส้นทางบินในประเทศ ราคาเริ่มต้นที่ 880 บาทต่อเที่ยวบิน พร้อมน้ำหนักกระเป๋าฟรี 10 กิโลกรัม (สูงสุดไม่เกิน 1 ใบ) โดยผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 พ.ย.64 และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค.65 สามารถจองบัตรโดยสารของสายการบินฯ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.lionairthai.com คอลเซ็นเตอร์ 0-2529-9999 หรือ จุดหน่ายบัตรโดยสาร ณ สนามบิน

สำหรับเงื่อนไขโปรโมชั่นมีดังนี้ ผู้โดยสารทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายใน 4 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง โดยการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในโปรโมชั่นนี้จะไม่มีเสียค่าธรรมเนียม ยกเว้นการเดินทางในวันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค.64, 9-13 ธ.ค.64, 25-31 ธ.ค.64, 1-4 ม.ค.65, 15-17 ก.พ.65 (ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่างในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง) ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางผู้โดยสารสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์www.lionairthai.com “จัดการบุ๊คกิ้ง”, คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2529-9999 และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร ณ สนามบิน โดยผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้ และเปลี่ยนชื่อผู้อื่นแทนได้ ทั้งนี้ผู้โดยสารที่จองบัตรโดยสารกับสายการบินฯ สามารถรับเงินคืนค่าบัตรโดยสาร 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท กับโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้ด้วย