เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โควิด-19 การปูพื้นด้วยวัคซีนเชื้อตายและตามด้วย mRNA เป็นที่ทราบกันดีว่าอาการแทรกซ้อนที่สำคัญของการให้วัคซีน mRNA คือเยื่อหุ้มหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โดยเฉพาะผู้ชายที่มีอายุน้อยและมักจะเกิดในเข็มที่ 2 ของวัคซีน mRNA ทางออกอย่างหนึ่งในการที่จะให้วัคซีน mRNA เหลือเข็มเดียว ทำได้เช่นเดียวกับเราสลับวัคซีนเชื้อตายกับไวรัสเวกเตอร์ ที่เราใช้กันอยู่ได้ผลดีมาก

จากการศึกษาของศูนย์วิจัยไวรัส ตามในรูปข้างล่าง เราจะเห็นว่าถ้าให้วัคซีนเชื้อตาย (Sinovac) เป็นเข็มแรกแล้วตามด้วย mRNA (Pfizer) เป็นเข็มที่ 2 ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นได้ใกล้เคียงกับการให้วัคซีน mRNA 2 เข็ม และเมื่อดูปฏิกิริยาการต่อต้านกับสายพันธุ์ Delta แล้ว สามารถขัดขวางสายพันธุ์เดลตาได้สูงมากเช่นเดียวกัน ใกล้เคียงกับการให้วัคซีน mRNA 2 เข็ม

จากข้อมูลการศึกษาดังกล่าว ขณะนี้กำลังเตรียมการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติม ผลที่ได้นี้จะทำให้ลดการใช้ mRNA เข็มที่ 2 เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแทรกซ้อนที่สำคัญ คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโดยที่บางประเทศให้ความสำคัญถึงกับแนะนำให้ฉีดวัคซีน mRNA เพียงเข็มเดียวในผู้ที่มีอายุน้อย โดยเฉพาะต่ำกว่า 29 ปีลงมา

ในอนาคตเมื่อวัคซีนมากพอและเหลือเฟือ สูตรต่างๆ จะเป็นทางเลือกโดยเฉพาะการให้วัคซีนในผู้ชายที่มีอายุน้อย ตามความสมัครใจ