ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุม ครม. ได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับมติ ครม. วันที่ 13 ก.ค. 64 เรื่องมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์โควิดนั้น มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในพื้นที่ 10 จังหวัด ที่ใช้มาตรการควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ระยะเวลา 2 เดือนนั้น

กระทรวงพลังงาน ขอเรียนชี้แจงว่า มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าดังกล่าว “เป็นการช่วยเหลือทุกจังหวัดทั่วประเทศ”  ซึ่งโฆษกกระทรวงพลังงานได้ประสานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว