เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงไหลลงสู่เบื้องล่างทางน้ำตกกะโรม ลงคลองเขาแก้ว และน้ำตกฝนแสนห่า บ้านคีรีวง ลงสู่คลองท่าดี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมวลน้ำมหาศาลไหลเชี่ยวกราก มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช โดยที่ไหลลงคลองเขาแก้ว ทำให้คลองช่องลม น้ำไหลบ่าท่วมสะพาน และถนนซอยช่องลม หมู่ 2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา โดยพื้นที่รับน้ำด้านล่างตั้งแต่ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา ต.นาสาร ต.ท้ายสำเภา ต.นาพรุ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช จะรับน้ำในเวลา 4-6 ชม. เชื่อว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง

ขณะที่น้ำป่าเทือกเขาหลวงจากน้ำตกฝนแสนห่า บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา ได้ไหลลงสู่คลองท่าดี คลองท่าใหญ่ น้ำคลองท่าใหญ่  พื้นที่รับน้ำต่อไปคือ ต.ท่าดี อ.ลานสกา ต.กำแพงเซา ต.ไชยมนตรี ต.โพธิ์เสด็จ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง ก่อนไหลเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช ในเวลา 6-8 ชม. โดยพบว่าใน 1 ชม. ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 3 เมตร กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก รวดเร็วและแรงมาก อาจจะทำให้พื้นที่เบื้องล่างได้รับผลกระทบ เร็วกว่าเวลาที่คาดหมายได้ และยังพบว่ากระแสน้ำได้พัดพาเอาต้นไม้ขนาดใหญ่ ลงมาติดอยู่ที่สะพานท่าใหญ่หลายต้นทำให้น้ำไหลไม่สะดวก เจ้าหน้าที่ต้องนำรถแบกโฮมาช่วยเอาต้นไม้ออกจากสะพาน เพื่อให้น้ำไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น

ส่วนในพื้นที่ ต.โพธิ์เสด็จ ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้าย ก่อนไหลเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจตรวจสอบแม่น้ำลำคลองทางน้ำไหล พร้อมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืออพยพสิ่งของ และประชาชนในจุดเสี่ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัย