เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวตอบโต้กรณีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย คัดค้านการยกเลิกขบวนรถไฟไปยังสถานีรถไฟหัวลำโพง เพราะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนไปยังสถานีกลางบางซื่อโดยไม่จำเป็น อีกทั้งยังสร้างภาระในการขนสัมภาระเพิ่มขึ้น โดยนายธนกร กล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นั้น เตรียมเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์การพัฒนาสถานีรถไฟหัวลำโพง ในวันที่ 14 ธ.ค. และปัจจุบันมีขบวนรถไฟเข้ามาที่สถานีรถไฟหัวลำโพง 22 ขบวน ลดลงจาก 100 ขบวน ซึ่งต้องมีการจัดตารางการเดินรถไฟเพื่อไม่ให้กระทบกับการสัญจรของประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วน

นอกจากนี้ ในส่วนของขบวนขนส่งสินค้า มีการวางแนวทางไว้หลายแนวทาง เช่น การย้ายขบวนขนส่งสินค้าไปอยู่นอกเมือง และการนำรถ 6 ล้อมาขนถ่ายสินค้า เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและระบายรถบรรทุกออกจากกรุงเทพฯ ชั้นใน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรหนาแน่นในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเปิดกว้างและพร้อมเปิดรับฟังเสียงของประชาชนทุกภาคส่วนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

“ขอขอบคุณในความห่วงใยของคุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันว่านายกฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และไม่ต้องการให้กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน จึงสั่งการทุกหน่วยงานให้ประเมินผลกระทบ รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ดังนั้น ขอให้คุณหญิงสุดารัตน์มั่นใจได้ว่า การดำเนินการของรัฐบาลจะยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นอันดับแรก ส่วนกรณีที่บอกว่า ไม่มีประเทศไหนที่หยุดการเดินรถไฟจากสถานีแห่งแรกเพื่อใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ เอื้อประโยชน์แก่นายทุนอย่างเดียวนั้น อยากให้คุณหญิงสุดารัตน์รอดูผลการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อน อย่ารีบตีโพยตีพาย เพราะจะเข้าทำนองว่าขอติไว้ก่อน” นายธนกร กล่าว

นายธนกร ตั้งข้อสังเกตหากคุณหญิงสุดารัตน์ มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการเอื้อนายทุนจริงๆ คงไม่เอาแต่ปล่อยข่าวผ่านสื่ออย่างแน่นอน หรือถ้าหากมีหลักฐานสามารถส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนได้ ไม่ควรสร้างความสับสนให้กับประชาชน.