เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า โอไมครอน ชัดเจน ว่า

5/12/64

1- ติดง่ายติดเร็วกว่าทุกสายพันธุ์

2- คนที่ฉีดวัคซีนแม้ว่าจะเป็น pfizer moderna JJ ครบสูตร ติดเชื้อได้ใหม่

3- ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา

ก. คนที่ฉีดวัคซีนแล้ว กลับติดได้ง่ายกว่าคนไม่ฉีดหรือไม่ ?

เนื่องจากภูมิจากวัคซีน มีการพิสูจน์แล้วว่า มีภูมิชั่วร้ายที่ส่งเสริมให้มีการติดง่ายกว่าธรรมดา (antibody enhanced infectivity) จากการถ่าง ส่วนไวรัส ให้จับกระชับแนบแน่นกับตัวรับของมนุษย์ และจะเกิดใน โอไมครอน เหมือนที่มีมีใน เดลต้าหรือไม่? แต่ ไม่ใช่ทุกคน ขึ้นกับใครมีภูมิชั่วร้ายนี้

ข. คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว จะเกิดภูมิเลวร้ายที่กระพือให้ เกิดการอักเสบมากกว่า ธรรมดาหรือไม่ antibody dependent enhancement แต่ไม่ใช่ทุกคน ขึ้นกับใครมีภูมิชั่วร้ายนี้

ค. และถ้าเกิดโอไมครอน ติดง่ายแพร่ง่าย แต่กระจอกไม่รุนแรง ดังนั้นจะกลายเป็นว่าฉีดวัคซีน บางคนได้รับผลกระทบไม่พึงประสงค์มากกว่าหรือไม่ และเป็นที่มาว่าทำไมไม่ฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังทั้งหมดทุกคนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและไม่ว่า จะเป็น โอ หรือ แอลฟ่า เดลต้า แกมม่า จะฉีดวัคซีนก็ปลอดภัย ถ้าไม่มี 3 ก 3 ข