เริ่มเข้าหน้าหนาวกันแล้ว ต้นไม้หลายชนิดเริ่มออกดอกในฤดูหนาว รวมถึง ต้นไม้ใหญ่ที่เราจะมาแนะนำในสัปดาห์นี้ อย่าง “ต้นชงโคฮอลแลนด์”

ชงโคฮอลแลนด์ มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของประเทศจีน รวมไปถึงฮ่องกง และทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นลูกผสมระหว่าง “ชงโค” กับ “เสี้ยว” ไม่ได้เป็นพันธุ์ไม้ที่มาจากประเทศฮอลแลนด์ หรือมีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด คงเพราะ ด้วยเป็นพันธุ์ผสม จึงมีลักษณะเด่นที่ดอก ที่ใหญ่กว่าชงโคทั่วไป กลีบดอกใหญ่กว่า มีสีสันสดใสกว่า ก็เลยเลือกชื้อนี้มา จะได้ฟังแล้วน่าสนใจ อาจมีเรียกในอีกหลายชื่อตามท้องถิ่น เช่น เสี้ยวดอกแดง, ชงโคเสี้ยวเลื่อย

ชงโคฮอลแลนด์ อยู่ในวงศ์ย่อยของ ต้นราชพฤกษ์ (คูน) ใช่ครับมันเป็นญาติกับ ต้นคูน ดอกสีเหลือง แต่ขนาดเล็กกว่า ชงโคฮอลแลนด์ สูงประมาณ 5-15 เมตร เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทรงพุ่ม แผ่กว้าง รูปทรงไม่แน่นอน ใบมนหรือเว้าคล้ายรูปหัวใจ ดูคล้ายใบแฝด เป็นไม้ผลัดใบ ออกดอกสีชมพูอมม่วงเข้มขนาดใหญ่ และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน ออกดอกตลอดปี แต่ดอกจะดกในช่วงฤดูหนาว แล้วจะผลิใบในช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม

จัดเป็นไม้ยืนต้น ที่เหมาะจะปลูกในบ้าน เป็นไม้โตเร็ว ชอบดินระบายน้ำดี ทนแล้ง ให้ร่มเงาไม่มากนัก ทรงพุ่มโปร่ง และมีดอกทั้งปี จะมี ข้อเสียบ้างก็จะเรื่องใบร่วง และต้องคอยตัดแต่งกิ่งทรงพุ่ม ชงโค จัดเป็น ไม้มงคลชนิดหนึ่ง เพราะสำหรับชาวฮินดูแล้วถือว่าต้นชงโคเป็น ต้นไม้ของสวรรค์ที่อยู่ในเทวโลก ควรค่าแก่การเคารพบูชาและปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในฐานะต้นไม้ประดับ

หากใครชอบต้นไม้ดอกจัด แนะนำต้นนี้เลยครับ “ชงโคฮอลแลนด์”

………………………………….
คอลัมน์ “มหัศจรรย์พรรณไม้”
เขียนโดย เอกลักษณ์ ถนัดสวน…