เมื่อเวลา  18.51  น. วันที่ 14 ก.ค.2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้

นายอะห์มัด  อับดุลเลาะฮ์  อัลฮาญะรี (Mr. Ahmed  Abdulla  Al-Hajeri) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

นายเกส  ปีเตอร์  ราเดอ (Mr. kees  Pieter  Rade) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางกาตารีนา  กอร์นาโร (Mrs. Katharina  Cornaro) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย 

นายอะศิม  อิฟติคัร  อะห์มัด (Mr. Asim  lftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางอัสมา  อะห์มัด (Mrs. Asma  Ahmad) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

นางอานา  ลูซี  เชนทิล  กาบรัล  เพเทอร์เซิน (Mrs. Ana  Lucy  Gentil  Cabral  Petersen) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่.