สำหรับบรรยากาศในช่วงกราบกายสังขาร “แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” ที่เสถียรธรรมสถาน มีคณะศิษย์ ญาติธรรม มาร่วมงานจำนวนมาก รวมไปถึงดารา นักร้อง นักแสดงที่เป็นลูกศิษย์แม่ชีศันสนีย์ เช่น “กิ๊ก” มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, “เจี๊ยบ” วรรธนา วีรยวรรธน, “ตุ๊ก” ชนกวนันท์ รักชีพ, “ป๋อมแป๋ม” นิติ ชัยชิตาทร โดย “ป๋อมแป๋ม” นิติ กล่าวว่า รู้สึกใจหาย และจะนำคำสอนของแม่ชีศันสนีย์ มาใช้ในชีวิต ตนมีความผูกพันกับที่เสถียรธรรมสถานมาก มีงานอะไรจะคอยมาช่วยตลอด รู้สึกว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยทั้งกายและใจ ขณะที่ “เจี๊ยบ” วรรธนา กล่าวว่า แม่ชีศันสนีย์ยังอยู่กับตัวเรา คือคำสอนของท่านจะยังอยู่กับเราไปตลอด ท่านเป็นที่พึ่งทางใจ สอนทั้งทางโลกทางธรรม และยังมีคำสอนที่ทันสมัยด้วย

ด้าน “ตุ๊ก” ชนกวนันท์ กับ “กิ๊ก” มยุริญ กล่าวว่า แม่ชีศันสนีย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พอได้เจอท่านทำให้รู้สึกว่า เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ทำไมสามารถทำอะไรได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ สิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาพูดเท่าไรก็ไม่หมด ท่านเป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่มาก เมื่อพูดถึงท่านจะมีแต่ความทรงจำที่ดีๆ