ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มรภ.เพชรบุรี นายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบุรี นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก นายสายัณต์ สิทธิโชคธรรม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี น.ส.ชมพู มฤศโชติ ผอ.ททท.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมการประกวด Coffee Break Contest เพื่อสนับสนุนการจัดงาน และเชื่อมโยงกับการเตรียมความพร้อมจ.เพชรบุรี เป็นเมืองไมซ์ (Mice City : MICE = Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)

นายพันธุ์ธัช เปิดเผยว่า การประกวด ของว่าง คาว หวาน และเครื่องดื่ม จากผู้เข้าแข่งขันหลายรุ่น หลายอายุ มีการนำเสนอและการนำวัตถุดิบในพื้นที่มาใช้ประกอบอาหาร ซึ่งคณะกรรมการมุ่งหวัง ให้เป็นเอกลักษณ์ในการจัดเบรกในวันข้างหน้าที่จะเป็นตัวชูโรง ปรุงแต่ง รสชาติ มีจินตนาการสู่ความเป็นสากล ซึ่งแต่ละทีมใกล้เคียงกัน การแพ้ชนะกันอยู่ที่สามารถใช้ในการรับแขกบ้านแขกเมืองได้ สะดวกในการรับประทาน มีการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของ จ.เพชรบุรี ซึ่งทั้งหมดจะเป็นตัวตัดสินเป็นเกณฑ์พิจารณาในการตัดสิน และยังช่วยส่งเสริมการสืบทอดมรกของภูมิปัญญาการทำอาหาร ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วสืบต่อไปข้างหน้า อันจะช่วยสร้างเพชรบุรีให้เป็นเมืองของการสร้างสรรค์ด้านอาหารที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทางด้าน ผศ.ณรงค์ กล่าวเสริมว่า แนวคิดสร้างสรรค์ในการทำเมนู Coffee Break แต่ละชนิด จะช่วยส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ จากการใช้วัตถุดิบใน จ.เพชรบุรี เพื่อมาจัดทำเป็นอาหารว่าง คอฟฟี่เบรก ซึ่งจะขยายวงไปยังภาคธุรกิจต่างๆ ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารว่าง สามารถที่จะใช้องค์ความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาและต่อยอดในการทำเป็นคอฟฟี่เบรกต่อไป ส่งผลถึงชุมชน ได้เห็นคุณค่าของวัตถุดิบที่อยู่ในจังหวัดสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า สานต่อความเป็นเลิศทางด้านอาหารและการท่องเที่ยว

สำหรับอาหารว่างที่แต่ละทีมรังสรรค์ผลิตออกมา น่าสนใจทั้งความสวยงาม แปลกตา และความละมุนของรสชาติ โดยทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ จะได้รับเกียรติเป็นผู้จัดอาหารว่าง ในวันเปิดงาน Phetchaburi City Of Gastronomy CHA-AM Food Festival สนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ต่อไป