เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุผ่านเฟซบุ๊ก กรณีเปิดอ่าวมาหยาว่า “วันนี้มีการประชุมที่ปรึกษาอุทยานทางทะเล มีท่านอธิบดีกรมอุทยานเป็นประธาน เรื่องสำคัญที่พิจารณาคือการเปิดอ่าวมาหยา #เปิดอ่าวแต่ห้ามเล่นน้ำ

ผลสรุปที่ผ่านการพิจารณา มีดังนี้ครับ

1. การเปิดอ่าวเริ่มในเดือนมกราคม ปัจจุบันมีการจัดทำท่าเรือด้านหลังแล้ว เรือจะไม่เข้าทางหน้าอ่าวแน่นอน

2. การเข้าจะทำเป็นรอบ รอบละ 375 คน ไม่เกินนั้น โดยต้องจองคิวล่วงหน้า จำนวนรอบต่อวันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของพื้นที่ กรมอุทยาน/ผู้ประกอบการกำลังประสานกันในเรื่องการจองและการเข้าพื้นที่ ท่านอธิบดี/ท่านผอ.อุทยาน เน้นย้ำคำว่า “ไม่เกิน 375 คนต่อช่วงเวลา”

3. การเข้าไปเที่ยวจะไม่มีการลงเล่นน้ำในอ่าวมาหยาโดยเด็ดขาด เพราะอ่าวมาหยาเป็นแหล่งฉลามครีบดำจำนวนมาก อาจเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและรบกวนฉลามที่เชื่อว่าเป็นแหล่งออกลูกและอนุบาลตัวอ่อน และอาจรบกวนปะการังที่กำลังฟื้นฟู

ผมขอเน้นย้ำตรงนี้ว่าไม่มีการลงเล่นน้ำในอ่าวมาหยา ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะทยอยเล่าให้ฟัง แต่ตอนนี้ขอยืนยันกับเพื่อนธรณ์ว่า การเปิดอ่าวมาหยาไม่ส่งผลกระทบต่อแนวปะการังและสัตว์ทะเลในพื้นที่ ไม่มีเรือเข้า ไม่มีคนลงไปเล่นน้ำ ทุกอย่างเหมือนเดิมสำหรับฉลามและปะการังครับ กรมอุทยานที่กรุณาดูแลอ่าวมาหยาให้พวกเรา ท่านรัฐมนตรีวราวุธผู้มอบนโยบายดูแลรักษาสมบัติของชาติให้ดีที่สุดเสมอมาครับ”..