นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ได้เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในปี 64 ที่ครบกำหนดผ่อนปรนการชำระหนี้ในเดือน ธ.ค.64 และยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญากู้เดิมได้ โดยธนาคารขยายระยะเวลาความช่วยเหลือตามมาตรการต่อไปได้อีก 3 เดือน หรือจนถึงเดือน มี.ค.65

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ดังกล่าว ลูกหนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ ขอเข้าร่วมมาตรการผ่านช่องทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือติดต่อที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกหนี้ ธนาคารฯ จะส่งเอสเอ็มเอส พร้อมลิงก์ลงทะเบียน หรือส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ให้ลูกหนี้กลุ่มเป้าหมาย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธ.ค.64

“ที่ผ่านมาธนาคารได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ตามความสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือและลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน รวมถึงบรรเทาปัญหาสภาพคล่องแก่ลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาต่อเนื่องตลอดปี 64 แต่เนื่องปัจจุบันการแพร่ระบาดโควิด ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และความสามารถการผ่อนชำระหนี้ จึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลให้เพิ่มเติม”