เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. สั่งการให้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ บก.ปปป. และ บก.ปทส. บูรณาการกำลังร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่าสาขากระบี่, เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ลงตรวจสอบพื้นที่ เกาะนุ้ยนอก บ้านเจ๊ะหลี หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ หลังปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ว่ามีผู้เข้าครอบครองพื้นที่เกาะนุ้ยนอก โดยให้เจ้าพนักงานที่ดินออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้โดยมิชอบ จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ

สำหรับที่ดินบนเกาะดังกล่าวเบื้องต้นพบมีการออกโฉนด (ส.ค.1) เลขที่ 21 ซึ่งข้อมูลตามเอกสารระบุว่าผู้ครอบครองเดิมทำประโยชน์เป็นสวนมะพร้าว ที่ดินข้างเคียงเป็นสวนมะพร้าวและสวนผลไม้ แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงพบว่า มีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลตั้งอยู่ห่างจากฝั่งเกาะลันตาใหญ่ ประมาณ 3 กม. สภาพเป็นป่าไม้เบญจพรรณ พื้นที่โดยรอบเป็นโขดหิน มีหาดทราย ปนหินกรวด ส่วนทางฝั่งทิศตะวันตก พบเสาหินหมุดที่ดิน 2 ข 8167 กบ จำนวน 1 ต้น วางบนหิน ไม่ได้ปักลงในพื้นดินและพบร่องรอยตัดต้นไม้ขนาดเล็กเป็นทางขึ้นบนเกาะที่ติดกับหาดทรายบนพื้นราบด้านล่าง

คาดว่าน่าจะมีการตัดต้นไม้ช่วงเวลาประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ เนื่องจากสอบถาม นายชาห์ บวรธนกุศล ปลัดอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ที่ร่วมตรวจ ซึ่งเคยเข้ามาสำรวจพื้นที่ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อประมาณเกือบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้การว่าในการตรวจสอบพื้นที่ครั้งดังกล่าวยังไม่มีร่องรอยการตัดต้นไม้ นอกจากนี้ยังไม่พบร่องรอยหรือปรากฏหลักฐานใดยืนยันว่ามีการทำประโยชน์ หรือเคยมีผู้ใดครอบครองทำประโยชน์มาก่อนซึ่งข้อมูลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบไม่สอดคล้องตามเอกสารการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 21 แต่อย่างใด

โดยเบื้องต้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้วลงความเห็นว่า ในการออกโฉนดที่ดินบนเกาะนุ้ยนอก น่าจะเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจะได้ทำการวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่อไป.