เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านโนนสามัคคี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จาก 11 หมู่บ้าน ใน ต.โนนบุรี ที่อยู่ระหว่างนำวัสดุที่หาได้ในชุมชนมาประกอบเตียง เพื่อเป็นเตียงผู้ป่วยที่จะใช้ในโรงพยาบาลสนามของอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 8 ของ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายวิวุฒ คำมะภา กำนัน ต.โนนบุรี พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมลงแรงประกอบเตียง โดยตั้งเป้าจัดทำเตียงทั้งหมด 7 หลัง

ภายหลัง นางสาวแววตา เปิดเผยว่า จากการประสานงานขอเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 อาจจะล่าช้า เนื่องจากทั่วประเทศมีความต้องการจำนวนมาก จึงได้สั่งการไปยังกำนัน 8 ตำบล ให้ระดมสร้างเตียงจากวัสดุที่หาได้จากในชุมชนเข้ามาทดแทน ซึ่งพบว่าทุกหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสนับสนุนประกอบเตียงจากภูมิปัญญาในชุมชนมากมายหลายรูปแบบ โดยพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ ได้จัดสร้างโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลสนามทั้งหมด 53 เตียง จุดพักคอยอีก 30 เตียง ไว้รองรับคนสหัสขันธ์ ที่มีความประสงค์จะกลับมาภูมิลำเนา ทั้งที่ป่วยมีผลตรวจยืนยันและผู้ที่ยังไม่ป่วย แต่ต้องตรวจและกักตัว 14 วัน

นอกจากนี้จุด Local Quarantine ใน 8 อปท. มีความพร้อมแล้ว โดยนายสมบูรณ์ ไชยศรี สสอ.สหัสขันธ์ นายแพทย์คมกฤษ วิเศษ ผอ.รพ.สหัสขันธ์ และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมจุด Local Quarantine ทุกแห่งซึ่งมีความเรียบร้อยดี โดยพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม ในวันที่ 19 ก.ค. นี้ เบื้องต้นมีผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ ที่จะเข้ารักษาในโรงพยาบาลสนามแล้วจำนวนมาก