ภายหลังจากที่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงด่วนสรุปสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่ขณะนี้อัตราการป่วยหนัก และผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากขึ้น จากการเข้าใช้บริการสถานที่ปิด ผับ บาร์ การจัดงานเลี้ยง และงานบุญ ทำให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิ่มระดับการเตือนจากเดิมอยู่ที่ระดับ 3 เป็นระดับ 4 และจะมีมาตรการเข้มงวดต่างๆ ตามมา นั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ม.ค. เดลินิวส์ออนไลน์ รวบรวมมาตรการที่จะเข้มงวด จากการยกระดับเตือนเตือนภัย ‘โควิด’ ระดับ 4 มาให้ได้ตรวจสอบกัน ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงเรื่องสถานที่เสี่ยง จะงดไปรับประทานอาหารร่วม และดื่มสุราในร้าน งดเข้าใช้สถานที่เสี่ยงทุกประเภท

เรื่องการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน งดร่วมกิจกรรมกลุ่ม เรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด งดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท เรื่องการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ให้งดเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนการเข้าประเทศต้องใช้มาตรการกักตัว