เมื่อวันที่ 17 ก.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital โพสต์ข้อความโดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกประกาศ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่า “เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รับไว้ดูแล 1,000 ราย ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) กว่า 350 ราย ผู้ป่วยรอค้างเข้ารักษาในโรงพยาบาลกว่า 200 ราย และรอค้างที่ห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก

ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในคณะฯ ติดเชื้อสะสมกว่า 300 ราย ทำให้โรงพยาบาลขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วย การให้บริการใกล้ถึงขั้นเกินขีดความสามารถที่จะสามารถดูแลประชาชน ดังนั้น โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอประกาศมาตรการ ดังต่อไปนี้

1.งดผ่าตัดที่นัดล่วงหน้า (Elective Case) ทุกประเภทยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้น

2.งดการให้บริการที่ห้องฉุกเฉินยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

3.ลดการมาตรวจที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก นัดตรวจทางไกล Telemedicine และรับยาทางไปรษณีย์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความห่วงใยประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ขอให้ท่านปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ”

ทางด้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital ระบุข้อความว่า “โรงพยาบาลตำรวจ แจ้งผู้รับบริการ เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 หลายราย จากการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ จึงขอแจ้งแนวทางการให้บริการ ดังนี้ งดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน,งดรับบริการห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่มีความจำเป็นเร่งด่วน,งดผ่าตัด และหัตถการที่ไม่จำเป็น ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน, ลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ( OPD ) และงดเยี่ยมผู้ป่วยใน โดยโรงพยาบาลตำรวจ

ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือและขออภัย หากเกิดความล่าช้าในการจัดสรรเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง”..

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital