เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายวัฒนชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผอ.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 ในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช จำนวน 29 คน โดยจำนวนนี้มีผู้ต้องขังที่เป็นแกนนำพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) 3 คน ที่ได้รับการปล่อยตัว คือ นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ นายอมร อมรรัตนานนท์ หรือรัชต์ยุตม์ ศิรโยธินภักดี และนายเทิดภูมิ ใจดี แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) โดยทั้งหมดเป็นผู้ต้องขังสูงอายุและมีโรคประจำตัว และก่อนปล่อยตัวทางโรงพยาบาลได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า นายไชยวัฒน์ มีอายุ 72 ปี ปัจจุบันมีอาการป่วยด้วยโรคต้อหินทั้ง 2 ข้าง นายเทิดภูมิ อายุ 77 ปี ป่วยโรคไต และนายอมร อายุ 62 ปี ป่วยโรคเบาหวาน สำหรับบุคคลทั้งสามถูกศาลฎีกาพิพากษาเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 ให้จำคุกเป็นเวลา 8 เดือน ในคดีชุมนุม “ดาวกระจาย” ขับไล่รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ปี 51