เมื่อวันที่ 12 ม.ค. เพจเฟสบุ๊ค วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ได้เผยแพร่ คำขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็ก โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือ ท่านป.อ.ปยุตฺโต เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน มอบให้แก่ ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต จ.สุพรรณบุรี โดยเป็นข้อความที่เขียนขึ้นด้วยลายมือของท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ระบุว่า

“คนเก่ง เป็นได้ไม่ยาก” หลายคนบอกอยากเป็นคนเก่ง เรื่องนี้ไม่ยาก ไม่ต้องลงทุนอะไร ขอให้ใจสู้สักหน่อย ตื่นเช้าขึ้นมา นึกถามตัวเองว่าจะทำอะไร ถ้ามีเพื่อน ก็ชวนกันว่า วันนี้พวกเราจะทำอะไร ถ้านึกไม่ออก ถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่า วันนี้มีอะไรให้ลูกทำไหม อะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์หรือทำประโยชน์ ถ้านึกไม่ออกจริง ๆ ทำอะไรให้น้องให้พี่ก็ได้ แต่ไม่ต้องถามว่า เราจะเอาอะไร เราจะได้อะไร ถ้าเก่งในการทำแล้ว อะไรที่จะเอาจะได้ ไว้ให้มันตามมาเอง

พอมีอะไรที่จะทำ ก็เตรียมเก่งได้เลย พอคิดจะทำ ปัญญาก็มา พอจะลงมือทำ วิริยะ ความเพียรก็มา สติก็มา แล้วสมาธิ ขันติ ทักษะอะไรต่างๆ ที่จะทำให้เป็นคนเก่งก็จะตามกันมาเอง แล้วก็จะเป็นคนเก่งจริงๆ ไม่ใช่เก่งอย่างเดียว เมื่อทำงานการอะไรที่เป็นการสร้างสรรค์ คือเป็นประโยชน์ ก็คือเป็นคนดี เมื่อทำได้ผลเกิดความสำเร็จ ก็ใจรักอยากทำ แล้วก็มีความสุขในการทำงานสร้างสรรค์นั้นเรื่อยไป เรียกว่า ทั้งเก่ง ทั้งดี และมีความสุขด้วย

ถ้าต้องการคติธรรมไว้บอกใจตัว ก็นึกถึงคาถาที่ 1 ว่า “อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา” แปลว่า “เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า ไม่มากก็น้อย ต้องให้ได้อะไรบ้าง” ที่ว่าได้นั้น คือได้ทำ-ทำได้ และได้ปัญญา ได้ความเก่งกล้าสามารถ ได้ทำการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์และความสุข

อีกคาถาก็ยิ่งดีว่า “โยคา เว ชายเต ภูริ” แปลว่า “ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ เพราะใช้งาน” ขอให้เป็นคนเก่ง ที่เก่งจริง และเก่งดี สมใจหมายด้วยการหมายใจที่จะทำ อย่างที่ว่ามานี้ พร้อมด้วยโชคดีและความสุขที่จะตามมาเองเป็นพรที่ยั่งยืนนาน