เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,077 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,724 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 60 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 11 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 282 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อเข้าข่ายด้วยการตรวจ ATK 2,089 ราย และเสียชีวิต 9 ราย

โดย 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 16 มกราคม 2565 มีดังนี้

กรุงเทพมหานคร 789 ราย
สมุทรปราการ 705 ราย
ชลบุรี 692 ราย
ภูเก็ต 400 ราย
นนทบุรี 387 ราย
ปทุมธานี 287 ราย
ขอนแก่น 278 ราย
อุบลราชธานี 262 ราย
เชียงใหม่ 183 ราย
ระยอง 183 ราย