พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต ในกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการพร้อมติดตามและให้คำแนะนำการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัด ในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเด็กพิการและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวให้กำลังใจผู้ปกครองและเด็กพิการที่เข้าร่วมโครงการว่า ศอ.บต.ดูแลเด็กพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ที่ไม่สามารถนั่ง ยืน เดิน และช่วยเหลือตนเองได้เนื่องจากร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดย ศอ.บต.ดำเนินโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ ‘เก้าอี้สุขใจ’ เพื่อให้เด็กพิการสามารถฝึกทรงตัว นั่ง และประคองศีรษะ มอบ ‘เตียงฝึกยืน’ ให้สามารถฝึกกล้ามเนื้อส่วนขาให้แข็งแรง เพื่อนำไปสู่การก้าวเดิน และมอบ ‘รองเท้าสั่งตัด’ เพื่อปรับรูปเท้าของเด็กแต่ละคนให้มีความสมบูรณ์ สามารถใช้การได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับรองเท้าสั่งตัดนั้น เป็นรองเท้าพิเศษที่มีแค่ข้างเดียวและคู่เดียวในโลก เนื่องจากผ่านการวัดรูปแบบเท้าและการทิ้งน้ำหนักของเท้าแต่ละข้าง ซึ่งจะมีลักษณะต่างกัน แม้มีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่เรามีเป้าหมายที่สูงกว่า คือ พัฒนาการและชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กๆ ผู้พิการ สำหรับกิจกรรมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. ดำเนินการขึ้นตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว พัฒนาให้เด็กพิการเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ด้านผู้ปกครองของ ด.ญ.นูรูลอัสริน มะซาบู กล่าวว่า วันนี้นูรูลได้ใส่รองเท้าเป็นครั้งแรก ทำให้มีใบหน้ายิ้มแย้ม พยายามเดินและกระโดด คนเป็นแม่รู้สึกตื้นตันใจ เพราะทุกวันนี้เป็นห่วงว่า วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหากไม่มีคนดูแล จึงหวังให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ เพราะตอนนี้เขาอายุ 14 ปีแล้ว ยิ่งนับวันเขายิ่งโต เราก็ยิ่งกังวล ขอบคุณ ศอ.บต. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญกับเด็กพิการในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในปีงบประมาณ 2564 มีเด็กพิการ ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 5 จังหวัด รวมจำนวน 180 ราย แบ่งเป็นเด็กพิการที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยความพิการจำนวน 2 รายการ ได้แก่ รองเท้าสั่งตัด จำนวน 114 ราย และอุปกรณ์ฟื้นฟูการทรงตัว เตียงฝึกยืน จำนวน 66 ราย โดยได้ส่งมอบรองเท้าสั่งตัดและเตียงฝึกยืนไปแล้วใน 4 จังหวัดชายแดน ประกอบด้วย จ.สตูล สงขลา ปัตตานี และยะลา