สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ว่าสมาคมแพทย์อินโดนีเซีย ( ไอดีไอ ) รายงานว่า ระหว่างวันที่ 1-17 ก.ค.ที่ผ่านมา มีแพทย์ในประเทศเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จำนวน 114 ราย ถือเป็นสัดส่วนสูงสุดในรอบระยะเวลาเท่ากันของทุกเดือนที่ผ่านมา และคิดเป็นมากกว่า 20% ของแพทย์ในอินโดนีเซียซึ่งเสียชีวิตแล้ว 545 ราย นับตั้งแต่เผชิญกับวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้
ทั้งนี้ บุคลากรสาธารณสุขในอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เกี่ยวข้องทุกแขนง เป็นประชาชนกลุ่มแรกในประเทศที่ได้รับวัคซีน และ 95% ได้รับวัคซีนครบแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการได้รับเชื้อ เนื่องจากต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตลอดเวลา รัฐบาลตัดสินใจใช้วัคซีนของโมเดอร์นา ฉีดเป็นเข็มที่สาม หรือ "บูสเตอร์" ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งได้รับวัคซีนของซิโนแวค.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES