วันที่ 19 ก.ค. ที่ว่าการอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดราชพัสดุ กรมธนารักษ์เดินทางมาประท้วงเรียกร้องให้เจ้าของตลาดลดค่าเช่าแผง หรืองดเก็บค่าเช่าแผงกรณีต้องถูกกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้ทางนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพได้ออกมารับหนังสือ ก่อนเชิญตัวแทนทั้งฝ่ายพ่อค้าแม่ค้าและฝ่ายเจ้าของตลาดไปพูดคุยเจรจาหาทางออกกัน

ทางนางสมัย ตันวัฒนะเสรี อายุ 44 ปี แม่ค้าร้านขายโทรศัพท์มือถือกล่าวว่า สาเหตุที่มาในวันนี้เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเดือดร้อนอย่างหนัก ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 คนมาเดินตลาดน้อยลงทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าเช่าแผง จึงอยากเรียกร้องให้ทางอำเภอชุมแพเป็นตัวแทนชาวบ้านไปพูดคุยกับเจ้าของตลาดให้หน่อย

ทางนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและได้เรียกตัวแทนทั้ง 2 ฝ่ายเข้าพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันในขณะนี้