@ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายโดรนเพื่อการเกษตร รุ่นเจ้าเอี้ยง ซึ่งเป็นนวัตกรรมของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ
เออาร์วี เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

@ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูกกับบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ใน 83 สาขาครอบคลุมภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออกผ่านบริการส่งพัสดุด่วนนครชัยแอร์ (NCA Express) ซึ่งเป็นโครงการฯที่ร่วมมือกับกรมอนามัยส่งน้ำนมแม่ฟรี กับรถนครชัยแอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี ยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานที่ปรึกษา บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เป็นผู้แทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

@ คณะเพื่อนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น15 (ปศส.15) สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น2 (ปธส.2) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมปันน้ำใจมอบผ้าห่มตุ๊กตา ถุงเท้า และเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียน ครูโรงเรียนบ้านห้วยหานอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมี ฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล , ธนิดา เจริญมิตร , เสริมศิริ ธีรเทียนวรกิจ , สุวรรณณีย์ เทวินบุรานุวงศ์ ล ภัทรา โมรา และคณะมอบของแด่น้องๆ เมื่อเร็วๆนี้

@ อัญชลี เรืองโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต ตัวแทนโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ โรงแรมที่ผ่านมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA Plus+) ภายใต้การควบคุมดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรอง “Safe Travels” จากสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก เข้าพบ อะหมาน หมัดอะดัม (ซ้าย) ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา ในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา

@ แชฟฟ์เลอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค (EEC Automation Park) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาและทักษะส่วนบุคคลเกี่ยวกับระบบโรงงานอัตโนมัติ รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเทคโนโลยีตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนในประเทศไทย

@ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนาม MOU กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนแก่บุคลากรและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของแต่ละองค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้โครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” เมื่อเร็วๆนี้

@ พอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ทพญ.พรหทัย กาญจนพาสน์ ภริยา พร้อมด้วย กุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ภิญโญ ทองเจือ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด วันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอ็มไอ จำกัด และคณะผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ร่วมพิธีไหว้ศาลตายายเมืองทองธานี เพื่อเสริมสิริมงคล ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ในการปฏิบัติงานเริ่มต้นปี 2565 ด้วยความราบรื่น ประสบผลสำเร็จดังตั้งใจ

@ วีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย ราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง และ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ผ่านระบบ Video Conference เพื่อส่งเสริมเป็นพื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศ

@ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย สมยศ สุนทรวิภาต และ ทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้แทนคณะกรรมการความร่วมมือและป้องกันการทุจริต (คปท.) จากกรมบัญชีกลาง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม “โครงการ การจัดหารถยนต์เช่าเพื่อใช้ในกิจการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ” เมื่อเร็วๆนี้

@ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย สุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เยี่ยมชมโครงการประตูระบายน้ำ ศรีสองรัก อ.เชียงคาน จ.เลย ของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (RT) โดยมี จตุรงค์ ดิษฐานุสรณ์ และ ช่างวิชา อินทรประสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

@ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มอบประกาศนียบัตร STMS ให้ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เน้นแนวทางการปรับตัวและเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 อนาคตเตรียมยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษให้เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

@ นันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล กินรีทองมหาชน ครั้งที่ 7 รางวัลประกาศเกียรติคุณคุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จ สาขาจิตอาสาผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติดีเด่น โดยมีท่านพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน และอดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานมอบรางวัล

@ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา Smart City ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ณ อาคารดีป้า ลาดพร้าว

@ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ พีที แม็กซ์นิตรอน เรซซิ่งซีรีส์ 2021 โดยมี เสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , พิทักษ์ รัชกิจประการ , ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และ ศิลป์ ธีรนิติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 63 โปรเจค ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนาม พีที ประจวบ สตรีท เซอร์กิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้

@ ตัวแทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย ชณิดา สายะพันธ์ หัวหน้าคลังสินค้าสัตหีบ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 75,000 บาท ให้กับ พลเรือตรี วศิน บุญเนือง ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรีต่อไป

@ LINE MAN ทุ่มงบหนุน โครงการ #เราต้องรอด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนจากภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง โดยมอบโค้ดส่วนลดค่าขนส่งยารักษา มูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้านหรือ Home Isolation ซึ่ง LINE MAN ได้ให้ความช่วยเหลือโครงการ #เราต้องรอด อย่างต่อเนื่องในการระบาดทุกระลอก โดยมีความตั้งใจที่จะเป็นตัวกลางในการจัดส่งยาและสิ่งจำเป็นให้ถึงมือผู้ป่วยอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของไรเดอร์และผู้ใช้งานรายอื่น มีการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการจัดส่งแบบหลีกเลี่ยงการสัมผัส โดยยึดความปลอดภัยของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

ใครทำอะไรทำดี ๆ ที่ไหนอยากอวดอยากโชว์บอกกล่าวกันได้ “โซเชียลอัพเดท” อีเมล์ newsdnonline@gmail.com