เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสำนักงานเขตหลักสี่ นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่เป็นทางการว่า ขณะนี้ สามารถนับคะแนนทั้งหน่วยเลือกตั้งในเขตหลักสี่และเขตจตุจักร เสร็จสิ้นแล้ว 280 หน่วยเลือกตั้ง คิดเป็น 100% โดยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ผลรวมสูงสุด คือ นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย (พท.) ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 29,416 คะแนน นอกจากนี้ กกต.ยังประกาศผลคะแนนของผู้สมัครทั้ง 7 คน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

หมายเลข 1 นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี 5,987 คะแนน 
หมายเลข 2 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า 20,047 คะแนน 
หมายเลข 4 นางสาวกุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์ชาติ 190 คะแนน 
หมายเลข 5 นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์ 244 คะแนน 
หมายเลข 6 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ พรรคก้าวไกล 20,361 คะแนน 
หมายเลข 7 นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ  7,906 คะแนน 
หมายเลข 8 นายเจริญ ชัยสิทธิ์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 333 คะแนน 


อย่างไรก็ตาม นายสำราญ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง คิดเป็น 52.68% ซึ่งต่ำกว่าปี 2562 ที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งถึง 74.54% และสำหรับผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ต้องรอให้คณะกรรมการลงรับรองอย่างน้อย 3 คน ก่อนส่งต่อไปยัง กกต.กลาง ซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 60 วันตามกฎหมาย