เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 31 ม.ค. ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ประมาณ 50 คน ยื่นหนังสือถึง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เรื่อง ขอให้ทบทวนมาตรการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี รวมถึงการตรวจตราให้ผู้รับนโยบายจาก ศธ.ไม่นำไปปฏิบัติในลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์ของเด็ก

โดย ดร.ณฐพบธรรม พบธรรมเจริญใจ เลขากลุ่มคนไทยกลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ กล่าวว่า ได้ร่วมกับสาขาภาคเหนือ และชมรมจักรยานได้จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อเด็กไทยปลอดภัยจากวัคซีนทดลอง ซึ่งเป็นการปั่นจักรยานระยะทาง 900 กิโลเมตร โดยเริ่มจาก จ.เชียงใหม่ มาจนถึงศธ. เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ได้ชะลอการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี รวมถึงยกเลิกมาตรการต่างๆ ที่จะออกมาในลักษณะกีดกันหรือละเมิดสิทธิของเด็ก แม้ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนโดยความสมัครใจก็ตาม แต่พบว่าสถานศึกษาจำนวนมากกลับมีมาตรการไม่ให้เด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนห้ามเข้าเรียนออนไซต์ ไม่ให้เข้าเรียนวิชาทหาร ร.ด. หรือคนที่ไม่ฉีดวัคซีนต้องตรวจ atk โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งมาตรการเหล่านี้คือการบังคับเด็กทางอ้อม เป็นการแบ่งแยกเด็ก และละเมิดสิทธิเด็ก

ดร.ณฐพบธรรม กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ขอให้ ศธ. ยกเลิกระเบียบมาตรการในโรงเรียนที่มีลักษณะของการแบ่งแยกเด็กที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รีบวัคซีน แต่ควรให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะที่รอบด้าน.