เมื่อวันที่ 1 ก.พ. รายงานข่าวแจ้งว่า ข้อมูลจากศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ระบุสัปดาห์ที่ผ่านมาพบมีเด็กป่วยด้วยภาวะเมธฮีโมโกลบิน (Methemoglobin) โดยใน จ.ตรัง ขณะนี้พบแล้ว 3 ราย ทั้งหมดมีประวัติกินไส้กรอกไม่มียี่ห้อ ไม่มี อย. ไม่มีฉลากระบุที่มาหรือผู้ผลิต ซึ่งภาวะ Methemoglobin เป็นภาวะที่ทำให้เม็ดเลือดแดงถูกออกซิไดซ์ โดยสารออกซิแดนท์ต่างๆ กลายเป็น methemoglobin ทำให้สูญเสียความสามารถในการขนส่งออกซิเจนและสีของเม็ดเลือดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ ในเด็กจะไวต่อสารออกซิแดนท์มากกว่าผู้ใหญ่ จึงทำให้เกิดอาการได้

นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในพื้นที่ของ จ.ตรัง เจอผู้ป่วยแล้ว 3 ราย เป็นผู้ป่วย อายุ 8-12 ขวบ อยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ อ.สิเกา อ.วังวิเศษ และ อ.ห้วยยอด รายแรกที่เป็นอายุ 12 ขวบ ช่วงที่กินครั้งแรกแม่ที่นั่งอยู่ใกล้ๆ สังเกตเห็นว่าหลังกิน 15 นาที มีอาการปากเขียวอ่อนแรง จึงรีบนำส่งโรงพยาบาล ตอนนี้ทั้งหมดก็รักษาหายเป็นปกติแล้ว ซึ่งในไส้กรอกจะมีสารกลุ่มไนไตรท์ (Nitrites) หากได้รับในปริมาณที่สูงอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ สารเหล่านี้เมื่อเข้าในร่างกายจะมีการแย่งออกซิเจนในร่างกาย โดยเฉพาะในเด็กที่เป็นโรคเลือดที่ทำให้การขนส่งออกซิเจนลดน้อยลง

จากข้อมูลการสอบสวนเส้นทางไส้กรอกพบใน อ.สิเกา 10 แพ็ก อ.วังวิเศษ 30 แพ็ก และ อ.ห้วยยอด 40 แพ็ก ลักษณะหีบห่อไม่มียี่ห้อไม่มีเครื่องหมาย อย. และสถานที่ผลิตที่ชัดเจน ในห่อมีไส้กรอกหลายสีคละกัน ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว ส่วนการดำเนินคดีผู้กระทำผิดจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือผู้ผลิต และผู้ขายในส่วนของจังหวัดตรังจะมีเพียงผู้จำหน่าย และได้ลงสอบสวนข้อเท็จจริงทราบว่ามีแหล่งผลิตต้นทางมาจาก จ.สมุทรสาคร ส่งต่อมาที่ร้านค้าใน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ค้าใน จ.ตรัง ไปซื้อมาขายต่อและเป็นการรับมาขายเป็นครั้งแรกเมื่อทราบข่าวว่าสินค้ามีปัญหาก็ได้หยุดขายทันทีและเก็บให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ทาง สสจ.ตรัง ก็ได้ไปตักเตือนและแนะนำแล้ว ตอนนี้เราแจ้งไปที่สาธารณสุขทุ่งสง ไปตรวจศูนย์จำหน่ายภาคใต้ตอนบน และดำเนินการ ส่วนแหล่งผลิตต้นสายอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร ก็ได้แจ้งไปที่ อย.แล้ว

ตอนนี้ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ลงพื้นที่จําหน่ายเพื่อสืบหาแหล่งที่มาของไส้กรอกและเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง และขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อไส้กรอกที่มีสีไม่แดงจัด ผิดไปจากธรรมชาติ ก่อนซื้อควรสังเกตรายละเอียดข้างบรรจุภัณฑ์ให้ระเอียด ทั้งวันเดือนปี หมดอายุ ยี่ห้อผู้ผลิตเครื่องหมาย อย. และมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เย็นเพียงพอตลอดการจําหน่ายเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและหากผู้บริโภค พบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัย ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง.