นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวถึงกรณีศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นคลิปวิดีโอ ผู้แต่งกายคล้ายพระสงฆ์ขับรถบิณฑบาตย่านคลองทวีวัฒนา ว่า จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ที่อยู่ในคลิปเป็นพระสงฆ์จริงสังกัดวัดโพธิ์ทะเล จ.พิจิตร โดย พศ.ได้ประสานไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองเพื่อรับกลับไปวัดต้นสังกัดแล้ว ส่วนการพิจารณาความผิดนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรงของพระรูปดังกล่าว

ทั้งนี้มหาเถรสมาคม (มส.)ได้มีมติชัดเจนอยู่แล้ว ว่า ห้ามพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ ห้ามการกระทำที่เอื้อต่อการขับขี่รถเช่นทำใบขับขี่ หากพบเห็นให้เจ้าคณะผู้ปกครองพิจารณาโทษ เว้นแต่เป็นการขับขี่เพื่อกิจการของวัดโดยเป็นการขับขี่ภายในวัด หรือเหตุจำเป็นฉุกเฉิน เช่นมีพระภิกษุสามเณรอาพาธ ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล เป็นต้น