เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์โควิดประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,398 ราย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,517,869 ราย เสียชีวิตวันนี้ 17 ราย เสียชีวิตสะสม 22,320 ราย รักษาหายวันนี้ 8,922 ราย รักษาหายสะสม 2,401,306 ราย อยู่ระหว่างงการรักษา 94,243 รายโดยอยู่ใน รพ. 43,218 ราย รพ.สนามและอื่นๆ 51,025 ราย อาการหนัก 527 ราย ในจำนวนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจ 111 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนสะสมในประเทศไทย 117,479,975 โด๊ส แบ่งเป็นเข็ม 1 จำนวน 52,528,595 ราย, เข็ม 2 จำนวน 48,969,726 ราย และเข็ม 3 จำนวน 15,981,654 ราย

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดคือ กทม. 1,897 ราย สมุทรปราการ 983 ราย ชลบุรี 610 ราย นนทบุรี 578 ราย ภูเก็ต 399 ราย นครราชสีมา 341 ราย เชียงใหม่ 212 ราย ปทุมธานี 197 ราย ขอนแก่น 173 ราย นครศรีธรรมราช 162 ราย และมหาสารคาม 162 ราย

สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,820,771 ราย สะสม 398,093,224 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 8,126 ราย เสียชีวิตสะสม 5,768,797 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และเสียชีวิตสูงสุดคือ สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อรายใหม่ 156,487 ราย เสียชีวิต 1,269 ราย อินเดีย ติดเชื้อรายใหม่ 62,507 ราย เสียชีวิต 1,173 ราย รัสเซีย ติดเชื้อรายใหม่ 171,905 ราย เสียชีวิต 609 ราย บราซิล ติดเชื้อรายใหม่ 68,540 ราย เสียชีวิต 431 ราย และฝรั่งเศส 46,001 ราย เสียชีวิต 417 ราย.