การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดตัวโครงการบ้านเคหะสุขเกษม เป็นโครงการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าในระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ และข้าราชการเกษียณ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ พนักงานบริษัท และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี หรืออายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีลักษณะเป็นอาคารชุด สูง 5 ชั้น ห้องพักอาศัยขนาดประมาณ 33 ตารางเมตร ออกแบบเพื่อคนทุกวัย (Universal Design) โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งคนพิการ พื้นที่รวมทั้งสิ้น 126.5 ไร่ แบ่งออกเป็น 4 เฟส 91 อาคาร รวมทั้งสิ้น 3,634 หน่วย  

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนำร่องโครงการบ้านเคหะสุขเกษม สมุทรปราการ (เทพารักษ์) จำนวน 45 หน่วย และเตรียมพัฒนาเพิ่ม 225 หน่วย ตั้งอยู่บริเวณซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

สำหรับโครงการ ถูกออกแบบภายใต้หลักสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน (Universal Design) มีลักษณะเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น (มีลิฟต์ทุกอาคาร) ห้องพักอาศัยขนาดประมาณ 33 ตารางเมตร ภายในโครงการยังแบ่งพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัย อัตราค่าเช่าเพียง 3,200 บาทต่อเดือน

ด้วยเป้าหมายของโครงการ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน การออกแบบโครงการจึงคำนึงถึงสภาพการอยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีหมอและพยาบาลมาดูแล มีศูนย์ดูแลสุขภาพเบื้องต้น มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชน มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน อาทิ การติดตั้งลิฟต์ทุกอาคาร, ศูนย์ดูแลสุขภาพ, พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับ ผู้อยู่อาศัย ได้แก่ คลินิกอายุรกรรม ศูนย์สุขภาพ พื้นที่สันทนาการ พื้นที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ พร้อมที่จอดรถ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://rent.nha.co.th/public/sukkasem  ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป