สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 26 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 25,615 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 25,449 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 166 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 621,462 ราย หายป่วยกลับบ้าน 14,641 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 452,510 ราย กำลังรักษา 201,044 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,844,897 ราย หายป่วยแล้ว 2,621,004 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 40 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,849 ราย