เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสารราชการจากกองทหาร สังกัดกรมทหารแห่งหนึ่ง ส่งถึงเลขาธิการสภากาชาดไทย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัคซีน “โมเดอร์นา” เพื่อฉีดให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยเอกสารระบุว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งปัจจุบันเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ส่งผลให้มีรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้น ในการนี้….ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว จึงขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ล่าสุด เพจ ทหารหลังกองพัน ได้ออกมาโพสต์ภาพเอกสารดังกล่าว พร้อมระบุ สรุปเอกสารปลอมนะครับ ดูง่ายๆเลย จากการที่หนังสือภายนอกของกองทัพไทยไปถึงหน่วยงานอื่น ผู้มีอำนาจลงนามต้องผู้บังคับหน่วยระดับเจ้ากรมขึ้นไปครับ ส่วนเอกสารนี่เป็นเพียงระดับผู้อำนวยการกองเซ็นเท่านั้น ด้วยความห่วงใยครับ