เมื่อวันที่ 23 ก.ค. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 2 แบบ คือ พระบรมฉายาลักษณ์ขณะประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จริ้วขบวนราบยาตราไปยังพระบรมมหาราชวัง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประกอบอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บนแสตมป์ ชนิดราคา 10 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) และพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชธิดา และพระราชโอรส ขณะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพสกนิกรชาวไทย ชนิดราคา 5 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 26 บาท

นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวแสตมป์ชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าในรัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นพระรูป 2 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ได้แก่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นสามัญชนขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า และยังเป็นครั้งแรกที่สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในพระบรมโกศหรือที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ชนิดราคา 5 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 20 บาท

ทั้งนี้ แสตมป์ทั้งสองชุดกำหนดวันแรกจำหน่ายพร้อมกัน 28 ก.ค.นี้ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศและทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าบริการไปรษณีย์ โทรศัพท์ 0-2573 5480, 0-2573 5463