เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ นำแจกันดอกไม้และของเยี่ยมพระราชทาน มอบให้ นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้แทนเพื่อส่งมอบของพระราชทาน ให้ น.ส.สุพิชชา ปุลพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งตั้งครรภ์ 28 สัปดาห์ มีภาวะติดเชื้อโควิดปอดอักเสบ จากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ได้ผ่านภาวะวิกฤติแล้ว ปัจจุบัน พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

การได้รับพระราชทานพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ น.ส.สุพิชชา ปุลพัฒน์ ครอบครัว และบุคลากรของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ อย่างหาที่สุดมิได้

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร