ตามที่ ศ.พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต สาขาศาสนศาสตร์ นักปรัชญาศาสนา ได้เสียชีวิต เมื่อเวลา 18.33 น. ของวันที่ 6 เม.ย. 2565 หลังเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ศิริราช สิริอายุ 83 ปีนั้น

“สุลักษณ์ ศิวรักษ์” หรือ ส.ศิวรักษ์ นักเขียน นักปรัชญา นักวิชาการ ชื่อดัง ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว Sulak Sivaraksa แด่ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ระบุว่า เสฐียรพงษ์ วรรณปก เป็นสามเณรประโยค 9 รูปแรกในรัชกาลที่ 9 และเป็นรูปแรกตั้งแต่เกิดการสอบแบบข้อเขียนแทนการสอบปากเปล่าดังแต่ก่อน เขาเป็นศิษย์ของพระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน) แห่งสำนักเรียนวัดทองนพคุณ ต่อมาเสฐียรพงษ์ได้ทุนไปเรียนที่วิทยาลัยตรีนิตี้ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ทั้งๆ ที่ยังบวชอยู่ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระไทยรูปแรกที่จบจากที่นั่น เสียดายที่กลับมาไม่ทันไร เขาก็สึก เขาถนัดเป็นนักหนังสือพิมพ์มากกว่าเป็นครูบาอาจารย์ ทั้งที่เขาเคยอยู่มหาวิทยาลัย เดิมเขาเขียนให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ต่อมาเมื่อไทยรัฐไม่เล่นงานธรรมกาย เขาจึงย้ายมาอยู่กับมติชน และมีผลงานรวมเล่มมากมาย ทั้งกับสำนักพิมพ์มติชน และกับทางเคล็ดไทย ภาษาไทยเขาดี หนังสือที่มีชื่อเสียงก็เป็นหนังสือตั้งชื่อ ที่เขาสามารถตั้งชื่อคนเพราะๆ ผมกับเขาเป็นกัลยาณมิตรกันมายาวนาน เมื่อเขาตายจากไป ก็หวังว่าเขาจะไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

ขณะที่บรรดาผู้ที่อยู่ในแวดวงนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์ได้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ศ.พิเศษ เสฐียรพงษ์ เช่น พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ “เจ้าคุณประสาร” เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, พระสุธีรัตนบัณฑิต หรือ “เจ้าคุณโชว” วัดศรีสุดาราม, ศ.ดร.อุทิศ ศิริวรรณ, ศ.พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาศาสนศาสตร์ เป็นต้น เนื่องจาก ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ นับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา และภาษาบาลี มีผลงานด้านปรัชญา ศาสนามากมาย อาทิ คาถาพาหุง คาถาแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์, คิดเป็นทำเป็นตามแนวพุทธธรรม, พระสูตรดับทุกข์, คาถาชินบัญชรพร้อมประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) (แปลและเรียบเรียง), ชีวิตตัวอย่าง : หมอชีวกโกมารภัจจ์, พระพุทธเจ้ากับพระเยซูคริสต์พระพุทธเจ้ามิได้ปรินิพพานด้วยโรคอะไร, สติสมาธิ, บางแง่มุมเกี่ยวกับพระพุทธองค์, มีศัพท์มีแสง และไปสืบพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกา เป็นต้น