เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ ลูกแฝด “ค่างห้าสี” (Pygathrix nemaeus) เพศผู้ 1 ตัว เพศหญิง 1 ตัว เกิดเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 65 จากพ่อโมฮาน อายุ 6 ปี และแม่งาม อายุ 13 ปี เป็นค่างห้าสีที่ได้รับแลกเปลี่ยนกับกวางผา ระหว่างสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 58 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการดูแล เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหายาก และการขยายพันธุ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เป็นอย่างดี และขณะนี้ ลูกแฝด “ค่างห้าสี” มีสุขภาพแข็งแรงดี พร้อมได้รับการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติจากครอบครัวค่างห้าสี ที่มีจำนวนรวมทั้งหมด 10 ตัว อยู่ในส่วนจัดแสดงค่างห้าสี ทางออกโซนจากัวร์เทรล

สำหรับ “ค่างห้าสี” (Pygathrix nemaeus) นั้น ได้ชื่อว่าเป็นค่างที่มีความสวยงามที่สุดในโลก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีสีสันต่างๆ 5 สีตามชื่อตัว และหัวมีสีเทา หน้าผากมีสีดำออกแดง หนวดเคราสีขาว หางและก้นสีขาว ผิวหน้าสีเหลือง หน้าแข้งสีแดง ความยาวลำตัวและหางรวมกัน ประมาณ 53-63 เซนติเมตร ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ การสืบพันธุ์ไม่แน่นอน ตั้งท้องประมาณ 196 วัน อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นลึกและป่าที่ราบสูง อาหารหลักของค่างห้าสี ได้แก่ ดอกไม้ ยอดอ่อนของใบไม้ แมลง รวมทั้งผลไม้บางชนิด “ค่างห้าสี” เป็นสัตว์ป่าหายากที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ โดยในประเทศไทย ถือเป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่มีอยู่เฉพาะในสวนสัตว์ไม่กี่แห่งเท่านั้น.