เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติวันที่สองของ 7 วันอันตราย (12 เม.ย. 65) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 65 ว่า มีคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งสิ้น1,123 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 923 คดี ศาลสั่งติด EM 2 ราย คดีขับรถประมาท 5 คดี และคดีขับเสพ 195 คดี โดยจังหวัดที่มีสถิติคดีเมาขับสะสมสูงสุด ได้แก่ สุรินทร์ และอุบลราชธานี มีคดีเมาขับสะสมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 95 คดี รองลงมา นนทบุรี 90 คดี และกรุงเทพมหานคร 77 คดี เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีในวันที่สองของ 7 วันอันตรายปี 64 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 18 คดี และปี 2565 จำนวน 923 คดี เพิ่มขึ้นจำนวน 905 คดี คิดเป็น 98%

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันเดียวกันนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บริเวณจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 52 จุด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย ศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประชาชนและผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,254 คน เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ จึงขอให้ประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง สวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันการสูญเสียและลดอุบัติเหตุทางถนน.