เมื่อวันที่ 13 เม.ย. บรรยากาศเทศกาลวันสงกรานต์ที่ถนนสีลม เป็นไปอย่างเงียบเหงา เนื่องจากปีนี้เป็นอีกปีที่ทาง ศบค. ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ ส่งผลให้ร้านค้าต่างๆ ส่วนใหญ่ปิดให้บริการโดยมีการติดป้ายประกาศแจ้งปิดร้านในช่วงเทศกาล ขณะที่บริเวณทางเดินเท้า พบแม่ค้ามาตั้งแผงขายสินค้า เสื้อผ้าและอาหารในบางจุด สำหรับการจราจรบนถนนสีลมทั้งขาเข้าและขาออก พบว่าถนนโล่ง รถสามารถเคลื่อนตัวได้ดี ไม่มีติดขัดหรือชะลอตัว นอกจากนี้พบว่ารถที่มีการสัญจรบนท้องถนนส่วนใหญ่จะเป็น รถจักรยานยนต์ที่ให้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านแอำพลิเคชั่นต่างๆ ที่มารอรับออร์เดอร์จากลูกค้า.