เมื่อวันที่ 19 เม.ย. นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลาออกจากทุกตำแหน่ง รวมถึงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีว่า ไม่มีใครกดดันให้ลาออก แต่เป็นการตัดสินใจลาออกด้วยตัวเองเพื่อที่จะใช้เวลาไปพิสูจน์ความจริงต่อตามกระบวนการยุติธรรม ให้ปรากฏข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับคลิปเสียงพูดโทรศัพท์ โดยไม่ต้องอาศัยตำแหน่งของตนเอง รวมทั้งความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามาช่วยปกป้องตนเองให้พ้นผิด ซึ่งอาจจะถูกครหาว่าใช้อำนาจหน้าที่เพื่อปกป้องตนเองได้

นอกจากนี้ยังไม่อยากให้กระทบต่อภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของนายกฯ เพราะนายกฯ ไม่มีประวัติเสียหายด่างพร้อยในเรื่องของการประพฤติผิดมิชอบใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทุกคนก็ทราบว่า ท่านเป็นผู้นำที่มือขาวสะอาดโปร่งใสจริงๆ

นายเสกสกล กล่าวว่า การที่ตนเองลาออกนั้นถือว่าได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องดีที่สุดแล้ว เพราะตนเองมีความสำนึกรับผิดชอบ ต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชน อีกทั้งยังเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของนายกฯ และรัฐบาล รวมถึงยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานจริยธรรมทางการเมืองให้เกิดขึ้น 

“ยืนยันว่าแม้ว่าตนเองจะลาออกจากตำแหน่งแล้ว หากยังสามารถช่วยงานนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลในส่วนเบื้องหลังได้ ก็จะยังช่วยต่อไป โดยเฉพาะคนที่ออกมากล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนข้อมูล ก็พร้อมจะออกมาตอบโต้ชี้แจงช่วยท่านนายกฯ และยังยืนยันที่จะเดินหน้าทำการเมืองสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป แต่ในช่วงหลังจากนี้ไปผมจะเดินหน้าพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้กับสังคมได้รับทราบในคลิปเสียงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า ผมไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น” นายเสกสกล กล่าว