เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 เม.ย. ที่ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง ศาลนัดพิจารณาคดีครั้งแรก (สอบคำให้การ) ในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นายระวิ โหลทอง กรรมการบริษัท สยามสปอร์ตฯ ข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาจัดจ้างโครงการ Roadshow สร้างอนาคตประเทศไทยThailand 2020 อย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บริษัทมติชนฯ และบริษัท สยามสปอร์ตฯ จัดทำโครงการดังกล่าว 

ศาลประทับฟ้องในข้อหาอื่นนอกจากข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 จำเลยที่ 1 มีเอกสารแต่งตั้งนายนพดล หลาวทอง เป็นทนายความ 

เข้ามาต่อสู้ดดี แต่จำเลยที่ 1 ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือร้องขอเลื่อนคดี เห็นว่าจำเลยที่ 1 มีพฤติการณ์หลบหนี จึงให้ออกหมายจับจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 256 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง และให้ ป.ป.ช.ดำเนินการติดตามตัวให้มารับฟังคดี และถือว่าจำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธตาม พ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 22 วรรคสาม 

ส่วนจำเลยที่ 2-6 เดินทางมาศาลและมีทนายความแล้ว ศาลอ่านอธิบายฟ้องแล้ว จำเลยที่ 2-6 ให้การปฏิเสธ โดยจำเลยที่ 1-6 ขอยื่นคำให้การเป็นหนังสือเพิ่มเติมภายหลัง 

ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานโจทก์และจำเลยวันที่ 12 ก.ย.นี้ เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ จำเลยที่ 6 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาไต่สวนพยานหลักฐานลับหลังจำเลยที่ 6 เนื่องจากจำเลยแจ้งเหตุผลด้านสุขภาพ ที่มีอายุ 80 ปี และมีโรคประจำตัว องค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาแล้วอนุญาตให้จำเลยที่ 6 ไม่ต้องมาฟังการพิจารณาและสืบพยานได้.