เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ห้องปฏิบัติการปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา มีการร้องเรียนสถานบริการร้านอาหารเปิดเกินเวลา ส่งเสียงดัง จำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่นักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 02.00 น. ทางฝ่ายปกครองอำเภอกะทู้ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าตอง ได้มีการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาแก่สถานประกอบการดังกล่าว ในข้อหากระทำผิดฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1403/2565 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค และข้อหาจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือของต้องจำกัด หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านศุลกากร นำเข้าสินค้าที่ต้องห้าม (บารากู่)ฯ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และขายหรือให้บริการสินค้าบารากู่ฯ อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 ลงวันที่ 18 มกราคม 2558

โดยทางผู้จัดการร้านอาหารได้ยอมรับทุกข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าตองจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจภูธรป่าตอง เป็นคดีอาญาที่ 283/2565 ลงวันที่ 16 เมษายน 2565 คดีอยู่ในระหว่างการสอบสวนและพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปสำนวนสั่งฟ้องเสนอพนักงานอัยการต่อไป

นายสมปราชญ์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนการดำเนินการมาตรการทางปกครอง ทางฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้อำเภอกระทู้รวบรวมพยานหลักฐานและรายงานต่อจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางฝ่ายปกครองอำเภอกะทู้ได้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม และผู้จัดการร้านอาหารยอมรับว่า ได้กระทำผิดจริง เมื่อพบการกระทำผิด ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อาศัยอำนาจตามตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2727/2565 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2565 สั่งปิดสถานที่ร้าน จึงมีการออกคำสั่งทางปกครองให้ปิดร้านอาหารดังกล่าวเป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

สำหรับกรณีการดำเนินการตามนัย มาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ที่กำหนดหน้าที่ของผู้จัดการโรงแรมในการดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง หรือจะมีการกระทำความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม และแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทราบ โดยทันที ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 นี้ ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท ตามนัยมาตรา 56 ในประเด็นนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้อำเภอกระทู้แจ้งข้อกล่าวหา ให้ผู้จัดการโรงแรมดังกล่าวได้รับทราบและให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจ ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อสรุปทางจังหวัดจะได้มีการพิจารณาโทษทางปกครองอีกครั้งหนึ่ง

“ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนจากปัญหาที่เกิดขึ้นจังหวัดไม่ได้เพิกเฉยและดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตต่อไป” นายสมปราชญ์ กล่าว