สุริยคติกาล วันที่ 31 กรกฎาคม พ. ศ. 2564 ค.ศ. 2021 จันทรคติกาล ตรงกับวันเสาร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 8/8 ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช 1383 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.01 น. เที่ยงจริง เวลา 12.24 น. อาทิตย์ตก เวลา 18.47 น. จันทร์ขึ้น เวลา 00.20 น.    

วันนี้ เวลา 00.00-16.42 น. ดาวจันทร์เสวยอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ 1 ประกอบด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์ ทลิทโท แปลว่า ผู้ขอ ผู้มักน้อย ยากจนเข็ญใจ เวลา 16.43-24.00 น. ดาวจันทร์เสวยภรณีนักษัตรฤกษ์ที่ 2 ประกอบด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์ มหัทธโน แปลว่า คหบดี เศรษฐี ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทอง วันเสาร์-อุบาทว์ตามกาลโยค เวลา 00.00-24.00 น.-ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล-ทิศอุดร (เหนือ) ทิศอัปมงคล-ทิศทักษิณ(ใต้) สีประจำวัน-สีดำ สีสิริมงคล-สีฟ้า น้ำเงิน สีอัปมงคล-สีเขียวสด ราศีที่ดาวศรีสถิต-ราศีสิงห์ ราศีที่ดาวกาลีสถิต-ราศีกรกฎ

เกิดวันนี้ เด็กชาย กล้าหาญ เมื่อเด็กเลี้ยงยาก มักจากถิ่นที่อยู่เติบโตจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ใจคอกว้างขวาง เปิดเผย ซื่อสัตย์ รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี เฉลียวฉลาด ความจำดี มีสติปัญญาดี ตรงไปตรงมา ไม่ก้มหัวให้ใคร พูดจากินใจคน มีลางสังหรณ์ คาดการณ์ได้แม่นยำ รอบคอบ มีความรู้ดี ชอบต่อสู้ เด็กหญิง มีจิตใจหนักแน่น มีคุณธรรม จริงใจ รักเกียรติ ใจบุญสุนทาน พึ่งตนเอง มีขันติ กล้าคิด กล้าทำ ชอบการศึกษาเล่าเรียน มีเหตุผล ละเอียดลออมัธยัสถ์ มีความรับผิดชอบสูง จะมีชื่อเสียง ชอบอยู่เบื้องหลังและเก็บเนื้อเก็บตัว

เกิดวันอาทิตย์ มีปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องทำให้เรียบร้อยภายใต้เวลาที่จำกัด ควรรักษาผลงานเก่า ๆ เอาไว้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต การมีความคิดริเริ่ม กล้าบุกเบิกสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต การเดินทางควรรอบคอบ ควรระวังรักษาสุขภาพให้ดี

เกิดวันจันทร์ จะมีรายได้เข้ามาหลายทาง เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อย การค้ำประกันบุคคลหรือทรัพย์สินควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเสียเลยจะดีกว่า เพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลัง การบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินที่ดีทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา เก็บรักษารายไว้ได้ ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี

เกิดวันอังคาร ปัญหาต่าง ๆ จะคลี่คลายลงไป จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ ท่านสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม จะมีการเดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การ
งาน มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย จะมีโชคลาภเงินทอง

เกิดวันพุธ การเงินสะพัดรับมือซ้ายจ่ายมือขวาเข้าแล้วออกผ่านมือไปอย่างรวดเร็วจนน่าใจหาย โชคดีจากผลงานเก่า ๆ จะได้ของเก่า ๆ มรดกพินัยกรรม ปัญหาทางการเงินที่เป็นอยู่สามารถแก้ไขได้ จะได้ผลประโยชน์จากผลงานเก่า ๆ ของเก่า ๆ พอมีเงินให้เหลือเก็บบ้าง ทรัพย์สินที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วก็จะได้คืน การใช้จ่ายเงินควรรอบคอบ

เกิดวันพฤหัสบดี จะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ควรระวังการลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญา เพราะอาจถูกหลอกลวงได้ง่าย มีงานยาก ๆ เข้ามาให้ทำ ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างสูงจึงจะสำเร็จ การงานมีเกณฑ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีสติสัมปชัญญะมากขึ้น จะมีสติมีความยับยั้งชั่งใจ มีโชคด้านอาหารการกิน

เกิดวันศุกร์ เรื่องทรัพย์สินเงินทองควรรอบคอบ ทำให้กระจ่างและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ง่าย มีการประนีประนอมทางการเงิน จะโชคดีเรื่องหุ้นส่วนเพศตรงข้าม จะได้ลาภเป็นทรัพย์สินเงินทอง ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ระวังจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โรคที่หายไปแล้วจะกลับเป็นขึ้นอีก ระวังบริวารสร้างความเดือดร้อนให้

เกิดวันเสาร์ จะได้คบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างบ้าง จะทำให้ท่านเดินได้ถูกทางและมีผลงานดีขึ้น มีคนรอบข้างคอยให้กำลังใจ ทำให้มีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้น การวิ่งเต้นติดต่อทางธุรกิจสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ.