พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ กับ “ข่าวสังคมออนไลน์” นำเสนอข่าวสารรอบตัว รวมทั้งกิจกรรมตามแต่ละพื้นที่ต่างๆ อีกมากมายเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ทุกเหตุการณ์………………

เชิญชวนสวมชุดไทย
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ปีที่ 32 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ของจังหวัด พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวสวมชุดไทย มาท่องเที่ยว พร้อมเข้าชมการแสดงแสง – เสียง ณ บริเวณด้านหลังวัดมหาธาตุ ภายใต้ชื่อการแสดง “อโยธยา ยศเกริกฟ้า วีรกษัตรา ศิลป์เรืองรุจี วิเทศไมตรี ศรีอโยธยา” กิจกรรมลุ้นโชคใหญ่กับร้านกาชาด ไหว้พระกลางคืน ในงานมีร้านให้เช่าชุดไทยเพื่อเดินเที่ยวในงาน ชู Soft Power of Thailand

จิตอาสาพระราชทาน
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ นายสถิตย์พงษ์ นิลนวรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระราชวังบางปะอิน ได้เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบให้ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปะอิน จำนวน 10 ชุด นำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการบริเวณรอบเขตพระราชฐานพระราชวังบางปะอิน ทั้งนี้ ผู้ได้รับถุงพระราชทานต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ร่วมพัฒนาจังหวัด
บริเวณลานสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานกิจกรรมจิตทำความสะอาดทางเดิน กำจัดวัชพืชในแม่น้ำสะแกกรัง และกิจกรรม Kick Off พ่นละอองน้ำลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมจิตทำความสะอาดทางเดิน กำจัดวัชพืชแม่น้ำสะแกกรัง และกิจกรรม Kick Off พ่นละอองน้ำลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ถวายพระราชกุศล
จุไรรัตน์ จริยธรรมานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี วรรณรัตน์ เจษฎาจินต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ศาลากลางหลังเก่า(รศ.130) อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ถวายราชสักการะ
ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม อำเภอลำลูกกา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทำความดีด้วยหัวใจ
ที่บริเวณชุมชนวัดคลองกระทิง หมู่ที่ 12 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนากำจัดวัชพืช ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำ คูคลอง บริเวณหมู่บ้านชุมชนวัดคลองกระทิง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

จิตอาสาปรับภูมิทัศน์
ที่โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิต ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายวิทยา ชพานนท์ ปลัดจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมี นายอำเภอวัดสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ ส่วนราชการ จิตอาสา ลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิต ร่วมกิจกรรม ฯ

ดนตรีในสวน
นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด งานดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สถานประกอบการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี กว่า 300 คน ร่วมชมดนตรี ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ซึ่งงานดนตรีดังกล่าวจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดร่วมกันจัดขึ้น

พ่อดีศรีเมืองนนท์
ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ได้มีพิธีจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565” เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกด้านในฐานะ “ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน” โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ นายสมนึก กล่าวว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน เทศบาลฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ “พ่อดีศรีเมืองนนท์” จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.ประเภทพ่อผู้เสียสละได้แก่ คุณพ่อวิรัตน์ เครือกลิ่น และคุณพ่อธารี พิชยมงคล 2.ประเภทพ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ คุณพ่อวรยุทธ เมฆสุต และ ประเภทพ่อผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้แก่ คุณพ่อวีระพันธ์ สุขก้อน และ “พ่อดีเด่นประจำชุมชน” จำนวน 54 ท่าน “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” จำนวน 68 ท่าน

นิทรรศการวันดินโลก
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายมานะ ต้นนา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี นำส่วนราชการ เยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก ประจำปี 2566 (World Soil Day 2023) ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water: a source of life” ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ที่จัดขึ้นโดยสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินตามเป้าหมายวันดินโลก (Word Soil Day) และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก(Word Soil Day)

รณรงค์กวดขันวินัยจราจร
ที่บริเวณสามแยกถนนวงษ์โต หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท หลังใหม่ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอเมืองชัยนาท สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท, แขวงทางหลวงชัยนาท, สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท และ คปภ.ชัยนาท ลงพื้นที่กวดขันวินัยจราจร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสร้างวินัยจราจร โดยเน้นย้ำผู้ขับขี่ และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัย 100 % ไม่ขับรถย้อนศร, หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย, สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน
ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท ได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบังคับใช้กฎหมายการจราจรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน สร้างความปลอดภัย

ขับเคลื่อนสาธารณสุข
นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา แพทย์หญิงมนชยา รักษาวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเสนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยบริการสาธารณสุข ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมติดตามความคืบหน้าของนโยบาย Quick Win 100 วัน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 2566 ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

ยกระดับผ้าบาติก
นางสุวจี ศิริปัญโญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมนิทรรศการในงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อันประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และนิทรรศการจากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจากโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยได้เยี่ยมชมบูธผ้าทอไทยทวิตของนางสาวเปมิกา เพียเฮียง ที่จัดแสดงผลงาน Young OTOP ซึ่งที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลต้นกล้านารีรัตน และได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ประจำปี 2566

โมเดล ป่าของพ่อ
นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันขับเคลื่อนโคกหนองนา / ป่าของพ่อ อำเภอเสาไห้ เริ่มวันพ่อฉลองวันแม่ พร้อมด้วยนายชินอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอเสาไห้ พัฒนาการอำเภอเสาไห้ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเสาไห้ โดยประโยชน์ของโคกหนองนา คือช่วยให้เราประหยัดมากขึ้น เพราะสามารถปลูกพืชต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่และสามารถใช้สอยได้ครอบคลุมทุกปัจจัย ช่วยลดความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจ ลดความกังวลเรื่องรายรับในช่วงที่ติดขัดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม หรือความแห้งแล้งภายในพื้นที่ และการปลูกป่ายังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจังหวัดต้นแบบ “PPP – สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ : เมืองคาร์บอนต่ำ” ย้ำ สิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญระดับชาติที่ทุกคนให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุน มุ่งยกระดับสระบุรีเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สรุปการจัดงาน
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมรองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประชุมสรุปการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวว่า สำหรับปีนี้ทางจังหวัดได้หาข้อสรุปงานเพื่อให้งานออกมายิ่งใหญ่ และไม่มีข้อบกพร่อง ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2566 นี้

การจัดการขยะติดเชื้อ
ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชาวบ้านตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการร่างเทศบัญญัติการจัดการขยะติดเชื้อ หลังทราบว่าทางเทศบาลมีการจัดประชุมสภาเทศบาลเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยวาระการประชุมมีเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อจึงส่งผลให้ตัวแทนชาวบ้านมาคัดค้านเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยแต่ผลจากมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ทั้งหมด 16 คน มีมติเห็นด้วย 13 คน ส่งผลให้ผลการร่างเทศบัญญัติการจัดการขยะติดเชื้อผ่านมติในที่ประชุม โดยมีนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รับหนังสือดังกล่าวและจะนำเสนอต่อนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ทราบและดำเนินการต่อไป