@@…เดือนสุดท้ายของ ปีกระต่าย หลายหน่วยงาน ในแวดวงกองทัพ เดินหน้าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ กิจกรรมทหารจิตอาสา เพื่อสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ขณะที่ ผบ.เหล่าทัพ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566  ณ ท้องสนามหลวง โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ เป็นประธานในพิธี  นอกจากนี้ทุกภาคส่วนราชการ ต่างพร้อมใจจัดกิจกรรม “น้อมรำลึก 5 ธันวา มหาราช” อย่างพร้อมเพรียง

@@…ขณะที่กิจกรรมรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.โดมศักดิ์ คำใสแสง รอง ผบ.ทสส. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) โดยมี พล.ท.ทนงศักดิ์ ตันนารัตน์ ผบ.ศตก. ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ในโอกาสนี้ พล.อ.โดมศักดิ์ รอง ผบ.ทสส. ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาหน่วย พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตยุทโธปกรณ์ (Static Display) และพบปะกำลังพล โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็นหน่วยหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายที่มีความพร้อมสูง มีความรวดเร็วในการสั่งการและการปฏิบัติ เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนอำนวยการในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และจัดทำแผนเผชิญเหตุต่อต้านการก่อการร้าย ปฏิบัติงานร่วมกับหลายองค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ ครอบคลุมทุกมิติ

@@…ด้าน พล.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 ให้กองกำลังบูรพา จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการชายแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พล.ต.เทพพิทักษ์ นิมิตร  ผบ.กองกำลังบูรพา จึงมีดำริให้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ซึ่งมีความสำคัญทั้งด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และนายเกียรติ ฮุน ผู้ว่าฯ ปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทยและกัมพูชา กว่า 500 คน ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีขอบสะพานข้ามคลองลึก ถากถางวัชพืชและเก็บขยะล้างทำความสะอาดพื้นถนน ตั้งแต่ประตูชัยอรัญประเทศ-สะพานข้ามคลองลึก ไปจนถึงซุ้มประตูเมืองปอยเปต

@@…ส่วนที่สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ 4 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสื่อสารเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจริงและความรัก ร่วมกับ 7 มหา วิทยาลัยในภาคใต้ โดยมี พล.ท.ศานติ ศกุนต นาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เป็นประธาน โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยในภาคใต้ และผู้แทน 7 สถาบัน คือ ม.วลัยลักษณ์, ม.สงขลา, ม.นราธิวาสราชนครินทร์, ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช, ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ม.ราชภัฏยะลา พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา 4 ด้าน คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม, มีงานทำ มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองที่ดี  มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ให้เยาวชนได้คิดและลงมือปฏิบัติ ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำองค์ความรู้ไปต่อยอดประยุกต์กับตนเองและผู้อื่น 

@@…แม้จะใกล้สิ้นปี ผู้พันบานเย็น ยังคงขี่ม้าแวะเวียนเข้าไปเลียบค่ายในถิ่นลูกประดู่เหมือนเช่นเคย ยังคงรับฟังเสียงสะท้อนออกมาจากชาวกองทัพเรือ  แนวต้นไผ่ ที่เคยปลูกไว้ตามหน่วยต่าง ๆ ถูกถอนออกไป หน่วยงานที่ถูกปรับลด ยังให้กลับคืนคงเดิม อะไรก็เกิดขึ้นได้ แม้กระทั่ง เหมืองหิน สัมปทานกองทัพเรือ พื้นที่บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่เคยสร้างรายได้หล่อเลี้ยงทัพเรือในรูปแบบสวัสดิการมายาวนาน สุดท้ายต้องกลายเป็นตำนานให้เล่าขาน เมื่อมีการลั่นวาจา ให้ยุติกิจการเหมืองหิน ไม่รู้เป็นไพ่ใบสุดท้าย หรือเพื่อสนอง อคติสืบทอด จากรุ่นสู่รุ่น จากนี้ต้องจับตาดูว่า จะต้องใช้เงินงบประมาณกว่า 300 ล้าน ในการฟื้นฟูเหมืองในเขตสัมปทานบัตร 208 ไร่กันออกมารูปแบบไหน? เท่านั้นไม่พอยังมีข้อพิพาทกับฝ่ายเอกชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอีก ยังไม่รู้สุดท้ายจะจบเช่นไร? ที่น่าเป็นห่วงก็คือจากปัญหายุติกิจการเหมืองหิน จะบานปลายกลายเป็นโดมิโน่ ไปกระทบถึง กิจการไฟฟ้า กิจการประปาและกิจการอื่น ๆ ของทัพเรือด้วยหรือไม่ ขณะที่อีกปัญหาห้ามมองข้ามและต้องเร่งตรวจสอบ การบุกรุกที่ดินในเขตทรงสงวน และ พื้นที่ความปลอดภัยทางทหาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฐานทัพเรือสัตหีบ โดยกองอสังหาริมทรัพย์ พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ ทั้งต้องเร่งตรวจสอบพื้นที่ พร้อมจัดสรรงบประมาณทำป้ายกันแนวเขต หรือทำรั้วกั้นแนวเขตพื้นที่ทรงสงวน เพื่อป้องกันการบุกรุก และอย่าให้บรรดากำลังพลด้อยค่าแหล่งที่มาของข่าวสารทุกช่องทางเด็ดขาด

««ส่วนความเคลื่อนไหวกิจกรรมสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร. พร้อมคณะสมาคมภริยาทหารเรือไปตรวจเยี่ยม และตรวจความพร้อมร้านค้ากองทัพเรือ ในงานกาชาดประจำปี 2566 โดยมี พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ทร./ประธานอำนวยการ ร้านกองทัพเรือ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมความพร้อมของสถานที่ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ขณะที่ พล.ร.ท.ประวุฒิ รอดมณี  ผบ.โรงเรียนนายเรือ  ได้เรียนเชิญ พล.ร.อ.อะดุง  ผบ.ทร.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำนักเรียนนายเรือ ที่เข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 71 นาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา 2566 และ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ด้าน พล.ร.ท.วสันต์ สาทรกิจ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 3/2566 พร้อมกับ .อ.ณรงค์ เอมดี ผบ.ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ให้ความเชื่อมั่นว่า จะปกครองและดูแลนักเรียนพลทหาร เสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวน้องเล็กคนสุดท้อง

@@…ส่วนทุ่งทัพฟ้าดอนเมือง ก่อนหน้านี้ นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ไปเป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2567 และ สาธิตการใช้กำลังทางอากาศ เพื่อแสดงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงและการบรรเทาสาธารณภัย ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยมี พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ. และคณะร่วมพิธี โดยภายหลังพิธีเปิด กองทัพอากาศได้จัดให้มีการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบิน หน่วยรบ และส่วนสนับสนุน เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ประจักษ์ถึงคุณลักษณะ ขีดความสามารถของกำลังทางอากาศในการปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการจำลองการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ฯลฯ นอกจากนี้ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี ผบ.ทอ. ยังไปเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ และร่วมรับฟังการบรรยายผ่านการกระจายสัญญาณถ่ายทอดสดไปยังหน่วยที่ตั้งของกองทัพอากาศ กองบิน และโรงเรียนการบิน เพื่อปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตในกองทัพอากาศ ตามนโยบาย ’กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ Unbeatable Air Force“.   

ยุทธวิธีทางอากาศ…นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ประธานในพิธี เปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2567 และ สาธิตการใช้กำลังทางอากาศ แสดงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงและการบรรเทาสาธารณภัย โดยมี พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ. และคณะร่วมพิธี ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จ.ลพบุรี

อุปสมบทหมู่…พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำนักเรียนนายเรือ ที่เข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 71 นาย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา 2566 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

ตรวจเยี่ยม... พล.อ.โดมศักดิ์ คำใสแสง รอง ผบ.ทสส. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) โดยมี พล.ท.ทนงศักดิ์ ตันนารัตน์ ผบ.ศตก. ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ในโอกาสนี้ พล.อ.โดมศักดิ์ รอง ผบ.ทสส. ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาหน่วย พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตยุทโธปกรณ์ (Static Display) และพบปะกำลังพล

 กาชาดทัพเรือ...  พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ทร./ประธานอำนวยการ ร้านกองทัพเรือ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร. พร้อมคณะสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และตรวจความพร้อมร้านค้ากองทัพเรือ ในงานกาชาดประจำปี 2566  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

จิตอาสาพล.ต.เทพพิทักษ์ นิมิตร  ผบ.กองกำลังบูรพา นำเจ้าหน้าที่และประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก พื้นที่ชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นายเกียรติ ฮุน ผู้ว่าฯปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย นำชาวกัมพูชา มาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ตั้งแต่ประตูชัยอรัญประเทศ – สะพานข้ามคลองลึก ไปจนถึงซุ้มประตูเมืองปอยเปต

ร่วมยินดี… พ.ต.ธีรชัย คูศิริรัตน์ ประจำกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก (สลก.ทบ.) ร่วมแสดงความยินดีหลานสาว  น.ส.นิมิตา นิลแดง ในโอกาสเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล คว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี