สวัสดีจ้า “ขาสั้น คอซอง” สัปดาห์นี้ มีบรรยากาศการแข่งขัน “SPU AI Prompt Mini Hackathon 2024” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ที่ม.ศรีปทุม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( NECTEC) สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT) และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี ไซเบอร์ จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย มาฝากกันจ้า

โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนกว่า 300 คน จาก 28 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้ามาร่วมการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้าง “Prompt Engineer” หรือ “ผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับ AI ด้วยภาษามนุษย์เพื่อให้ AI ทำงานออกมาให้ได้ผลลัพท์ตามที่เราต้องการ” เพื่อให้มีความเข้าใจและใช้คำสั่งพัฒนา AI ให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันอย่างดุเดือด ผลปรากฏว่า ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม Query Crafters รองชนะเลิศอันดับ 1 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชบพิธ

“ธนพัฒน์ แช่มเทศ” ตัวแทนจากทีม Query Crafters บอกว่า ทีมนี้เกิดจากการรวมตัวกันจากนักเรียนต่างโรงเรียนคือ โรงเรียนศรียาภัยชุมพร และโรงเรียนนานาชาตินิวตัน ที่พบกันในงานประกวด Hackathon ก่อนหน้านี้ จึงได้ชักชวนกันมาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขัน “SPU AI Prompt Mini Hackathon 2024” ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Prompt Engineer ซึ่งจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับAI ด้วยภาษามนุษย์ เพื่อให้ AI ทำงานออกมาให้ได้ผลลัพท์ตามที่เราต้องการ โดยหลังจากได้เรียนรู้ด้าน Prompt Engineer แล้ว ทางทีมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทันที ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการคว้ารางวัลชนะเลิศครั้งนี้

“ธนพัฒน์” บอกด้วยว่า การได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการนี้เป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นเข้าเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ AI เพราะมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญกับมนุษย์ ภาคธุรกิจ มากขึ้นเรื่อย ๆ และที่สำคัญ Prompt Engineer เป็นอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานด้วย

นับเป็นอีกเวทีการแข่งขันด้าน AI เพื่อจุดประกายและพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนที่สนใจจะก้าวเข้าสู่สายอาชีพ AI Engineer ต่อไปในอนาคต