•ไอบุหรี่ไฟฟ้าที่คนสูบพ่นออกมา นอกจากมีนิโคตินแล้ว ยังมีสารก่อมะเร็ง เช่นฟอร์มาลดีไฮด์ โทลูอิน ตะกั่ว รวมทั้งฝุ่นขนาดเล็กจำนวนมาก ที่เข้าถึงส่วนลึกของปอด ทำอันตรายต่อปอด และถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง

•  มีหลักฐานว่า คนที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสอง ได้รับนิโคตินในปริมาณที่เท่ากับในคนที่ได้รับควันบุหรี่ธรรมดามือสอง

•  ไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสอง เป็นอันตรายต่อทุกคน โดยเฉพาะต่อทารกและเด็กเล็ก เนื่องจากปอดในเด็กมีขนาดเล็ก รวมทั้งปอดและสมองกำลังพัฒนาเจริญเติบโต

•  ไอบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อคนท้อง ทำให้เด็กในท้องได้รับนิโคติน เช่นเดียวกับคนท้องที่ได้รับนิโคตินจากควันบุหรี่ธรรมดามือสอง ที่เพิ่มความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนด ทารกคลอดน้ำหนักตัวน้อย ทารกตายขณะคลอด  ทำอันตรายต่อการพัฒนาของปอดและสมอง รวมทั้งเด็กเล็กตายกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ (Sudden Infant Death Syndrome)

•  ไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคปอดอยู่แล้ว เนื่องจากสารปรุงรสชาติ ไดอะซิทิล และสารปรุงรสชนิดอื่นๆ ทำอันตรายต่อขนโบกพัดของเยื่อบุหลอดลม ที่ทำหน้าที่โบกพัด ขับของเสียออกจากหลอดลมและปอด ทำให้ประสิทธิภาพในการขับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามากับลมหายใจลดลง อาจนำไปสู่การเป็นโรคหืด หรือถุงลมปอดพองในระยะยาว

•  ไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสอง ทำให้คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคปอดเรื้อรังอื่นๆ อาการเป็นมากขึ้น รักษายากขึ้น

อันตรายของไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสาม

•  สารเคมีพิษ โลหะหนัก สารก่อมะเร็ง นำ้มันพืชที่ใช้เป็นสารละลายบุหรี่ไฟฟ้า จากไอบุหรี่ไฟฟ้าที่คนสูบพ่นออกมา สามารถตกค้างบนพื้นผิวอาคาร ในบ้าน ในรถที่มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง และโดยเฉพาะเด็กเล็ก

ถ้าคุณยังเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้

  • ไม่ควรสูบในอาคาร ในบ้านหรือในรถ เพื่อไม่ทำอันตรายต่อคนอื่นที่อยู่ใกล้ชิด
  • ไม่ควรสูบใกล้เด็ก คนท้อง คนที่เป็นภูมิแพ้ โรคหืด หรือโรคปอดอื่นๆ
  •   ไม่ควรสูบในทุกที่ที่กฎหมายห้ามสูบ เพื่อไม่ทำร้ายผู้อื่น และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
  • ไม่ควรสูบบุหรี่ธรรมดาและสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วย เพราะอันตรายต่อร่างกายจะยิ่งเพิ่มขึ้นกว่า สูบเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด
Free photo vaping device e-cigarette

บุหรี่ไฟฟ้าทำให้คนสูบเกิดความรื่นรมย์ชั่วครู่ พอไม่ได้สูบจะเกิดความเครียดจากขาดนิโคติน ต้องกลับไปสูบเพื่อเติมนิโคตินในเลือด อันเป็นวงจรของการติดสิ่งเสพติดที่ทำลายสุขภาพ

และในขณะที่สมองคนสูบเกิดความรื่นรมย์ชั่วครู่นั้น แทบทุกส่วนของร่างกายของคนสูบ เกิดความเครียด ได้รับอันตรายจากสารเคมีพิษ ที่ร่างกายไม่้ต้องการที่จะได้รับเลย

บุหรี่ไฟฟ้า จึงไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อมนุษย์ชาติ เช่นเดียวกับยาสูบชนิดอื่นๆ ที่สังคมทั่วโลกพยายามจะขจัดให้หมดสิ้น

คนที่ไม่สูบจึงไม่ควรจะเริ่ม คนที่สูบอยู่แล้วควรที่จะรีบเลิก เพื่อสุขภาพตัวเอง และคนรอบข้างนะครับ

ข้อมูลจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต  วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

บุหรี่ไฟฟ้า  มีสารพิษ เสพติดอันตราย “ภาคีเครือข่ายฯ”

สูบบุหรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ มีโอกาสทำให้ท่อแอร์ตัน

นายแพทย์สุรพงศ์  อำพันวงษ์

คลิกอ่านบทความทั้งหมดได้ที่นี่