หนึ่งในสาเหตุของสุขภาพแย่ลงที่พบได้บ่อย คือ “โรคอ้วน” ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases, NCDs) ที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจัดเป็นภัยคุกคามทานด้านสุขภาพตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกเหนือจากปัญหาด้านสุขภาพแล้ว พี่หมอกุ๊กไก่ ขอบอกว่า อีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่มักจะเกิดจากปัญหาโรคอ้วน คือ “ความสุขเรื่องบนเตียงลดลง มีความต้องการทางเพศลดลง” โดยพบว่ามากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน มักมีปัญหาเรื่องของความต้องการทางเพศ ประสิทธิภาพเรื่องบนเตียง

ในผู้ที่มีปัญหาโรคอ้วน มักพบว่ามีปัญหาสุขภาพร่วม โดยเฉพาะภาวะไขมันสูง ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้ประสิทธิภาพเรื่องบนเตียง และความต้องการทางเพศลดลง เนื่องจากภาวะไขมันสูง และภาวะดื้อต่ออินซูลิน ส่งผลต่อหลอดเลือดโดยตรง ส่งผลทำให้ไขมันไปเกาะบริเวณเส้นเลือด และเกิดการอุดดันเส้นเลือด (atherosclerotic plaque) ทำให้ประสิทธิการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศลดลง โดยที่เห็นได้ชัดคือ “ผู้ชาย” ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ส่วนในผู้หญิงจะส่งผลต่อการตอบสนองของความรู้สึก ทำให้ความสุขในขณะมีเพศสัมพันธ์ลดลง

และนอกเหนือจากปัญหาเรื่องของหลอดเลือดที่เป็นปัญหาจากโรคอ้วน อีกหนึ่งปัญหาหลักนั้นคือเรื่องของ “ฮอร์โมน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนที่ทำหน้าที่จับฮอร์โมนที่ชื่อว่า SHBG (short for sex hormone binding globulin) โดยพบว่าในผู้ที่มีภาวะไขมันในร่างกายสูง จะส่งผลต่อระดับ SHBG สูง โดยในผู้ที่มีระดับฮอร์โมน SHBG สูง จะส่งผลต่อระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ออกฤทธิ์ได้ลดลง

ซึ่งเทสโทสเตอโรน เป็นฮอร์โมนที่มีความเกี่ยวข้องกับต้องการทางเพศโดยตรง หากออกฤทธิ์ได้ต่ำลงจะส่งผลต่อความต้องการทางเพศ และประสิทธิของการมีเซ็กส์ ทำให้ความสุขเรื่องบนเตียงลดลงนั้นเอง และอีกประการหนึ่งที่มีผลกระทบคือนั้นคือรูปลักษณ์ จัดหนึ่งใน Sex appeal ต่อความรู้สึก ความต้องการที่จะมีเซ็กส์ ซึ่งหากมีน้ำหนักที่มากเกินไปหรือรูปร่างใหญ่มาก อาจส่งผลกระทบกับคู่นอนต่อความต้องการ ความรู้สึก หรือแม้กระกระทั้งกระบวนท่า ออกลวดลายบนเตียง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการมีเซ็กส์

เห็นได้เลยว่าความอ้วนไม่ได้ส่งกระทบปัญหาสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่ส่งผลกระทบต่อเรื่องบนเตียงได้เช่นเดียวกัน ซึ่งหากใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักมากหากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่ดีไม่ว่าจะเป็น อาหารไขมันต่ำ รับประทานผักที่หลายหลายเพื่อรับวิตามินที่ดีเข้าสูงร่างกาย เป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมการลดน้ำหนักและสุขภาพที่ดี เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความกระชุ่มกระชวยเรื่องบนเตียงให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย…

……………………………………………………………………
คอลัมน์ : Ladies Bible
โดย หมอกุ๊กไก่-แพทย์หญิง ณัฐชญา ไมตรีเวช