หากพูดถึง “เทศกาลสงกรานต์” แล้ว องค์ประกอบหลักที่เป็นใจความสำคัญคงจะหนีไม่พ้น “น้ำ” ซึ่งในวันนี้จะใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ มีการรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ และนับว่าวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว อีกทั้งยังมีประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างการสรงน้ำพระที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล

เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข วันนี้ Healthy Clean ขอพาไปพูดคุยกับ นพ.วีรยุทธ ตะโนรี แพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Premium Check Up Center) โรงพยาบาลนวเวช ได้อธิบายถึงการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัย

คำแนะนำในการเล่นน้ำสงกรานต์
1.ไม่นำน้ำหรือน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกและขว้างปา เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
2.การใช้แป้ง แนะนำหลีกเลี่ยงการทาบริเวณตา,จมูกและหู เนื่องจากมีโอกาสทำให้ระคายเคืองและติดเชื้อได้
3.ควรใช้น้ำสะอาด หลีกเลี่ยงแหล่งน้ำที่อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ เช่น คลอง คูน้ำ บึง เป็นต้น
4.ในกรณีที่มีแผลตามร่างกาย แนะนำให้หลีกเลี่ยงการโดนน้ำ เนื่องจากจะทำให้แผลมีการอักเสบและติดเชื้อได้
5.ในกรณีที่มีการผิดปกติที่ผิวหนัง เช่น รอยผื่นแดง บวม แดง คัน ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อ แนะนำพบแพทย์
6.หากมีน้ำเข้าบริเวณใบหน้าเกิดการระคายเคืองที่ตา แนะนำให้ล้างด้วยน้ำสะอาด หากอาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ และหากมีการสำลักน้ำ สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ จาม มีเสมหะ มีไข้ แนะนำให้พบแพทย์
เนื่องจากในช่วงวันสงกรานต์จะมีสภาพอากาศร้อนมากที่สุดของปี อาจเกิดโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก (HEATSTROKE) ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าปกติ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะ หน้ามืด หมดสติ ชักเกร็ง และเสียชีวิตได้

วิธีการดูแลเบื้องต้นในขณะออกไปบริเวณพื้นที่กลางแจ้ง ในช่วงภาวะอากาศร้อน
-ดื่มน้ำให้เพียงพอ
-หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด
-หลีกเลี่ยงแสงแดด อากาศร้อนจัด เป็นระยะเวลานาน
-สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี และไม่ใส่เสื้อผ้าสีทึบ

วิธีการปฐมพยาบาลโรคลมแดด หรือฮีทสโตรก
1.รีบนำผู้ป่วยเข้าในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และให้หลีกเลี่ยงจากพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก
2.จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงาย และยกขาขึ้นสูง เพื่อให้ระบบไหลเวียนของเลือดไปสู่หัวใจและสมองได้ดีขึ้น
3.คลายเสื้อผ้าให้หลวม เพื่อระบายความร้อน
4.ใช้ผ้าชุบน้ำเย็น เช็ดให้ทั่วร่างกาย เพื่อระบายความร้อน
5.ดื่มน้ำเย็นระบายความร้อนภายในร่างกาย หากหมดสติ ไม่แนะนำให้กรอกน้ำเข้าปาก เนื่องจากอาจทำให้สำลักน้ำลงปอดได้
6.ถ้าคนไข้มีอาการซึม ไม่รู้สึกตัวให้รีบเรียกรถพยาบาลโดยทันที โทร. 02-483-9944 ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (Emergency Room) โรงพยาบาลนวเวช มีบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน (Advance ambulance) พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการช่วยชีวิตคนไข้วิกฤตและผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน หรือ โทร.1669

ดังนั้น การเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี ควรเล่นน้ำเพื่อความสนุกสนานไม่ควรรุนแรง ไม่ใช้น้ำไม่สะอาดมาเล่นสาดกัน โดยหมั่นระมัดระวังการสำลักน้ำทั้งทางปากและจมูก ผู้ที่เปียกน้ำเป็นเวลานาน ๆ แนะนำให้สังเกตสุขภาพของตนเอง หากมีอาการผิดปกติแนะนำให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็ว..

………………………………………
คอลัมน์ : Healthy Clean
โดย “พรรณรวี พิศาภาคย์”
อ่านบทความทั้งหมดที่นี่………