สวัสดีจ้า “ขาสั้น คอซอง” กลับมาแล้ว สัปดาห์นี้พาไปพบกับกิจกรรมดีๆของโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดกิจกรรมเยาวชนประดิษฐ์หุ่นยนต์จากกระดาษแข็ง ซึ่งเป็นวัสดุที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีเสมือนกับแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร กันจ้า

โดยเป้าหมายของกิจกรรมนี้ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะสำคัญในโลกอนาคต ตั้งแต่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีโลกเสมือน ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการสื่อสาร ผ่านการลงมือทำของเล่น ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแแวดล้อม เช่น กระดาษแข็ง ซึ่งหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นจะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและแทบเล็ต ทั้งระบบ Android หรือ iOS ได้ด้วย

“น้องโบตั๋น” ปุญยารัศม์ เสมะกนิษฐ์ ชั้นม.2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี บอกว่า ได้มาเข้าค่ายกับ สวทช. รู้สึกดีใจและสนุกมาก เพราะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่หลาย ๆ คน ได้ทำความรู้จักกับหุ่นยนต์ เป็นครั้งแรกที่ได้ลองประกอบหุ่นยนต์หลายรูปแบบด้วยตัวเอง ได้ใช้งานแอปพลิเคชันกับหุ่นยนต์ ได้ฝึกความละเอียดรอบคอบในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ต้องระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาด หากเราพลาดเพียงจุดเล็กๆ เพียงจุดเดียว ก็อาจทำให้หุ่นยนต์เสียหายได้เลย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง อยากพัฒนาต่อยอดเป็นหุ่นยนต์สำรวจและเก็บขยะที่เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ทุกสภาพแวดล้อมทำให้ชุมชนและประเทศมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

“น้องเจได” สดุดี สิทธิชาติ ชั้นม.1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย บอกว่า ได้เรียนรู้การประดิษฐ์เยอะมาก ส่วนตัวแล้วชอบการต่อลังกระดาษมาก รู้สึกสนุก ได้ลงมือทำด้วยตัวเอง และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำ Chat GPT มาใช้งาน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มเติมโดยนำไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่น เพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันได้อีก ในอนาคตอยากพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยมนุษย์เก็บของ สามารถควบคุมการทำงานจากโทรศัพท์มือถือได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันมากขึ้น

นับเป็นอีกกิจกรรมดีๆ ของโครการมหาวิทยาลัยเด็ก โดยสวทช. เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นทักษะที่จะมีความสำคัญยิ่งในโลกอนาคต