จากกรณีที่มีหลายคนสอบถาม ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรไปแล้ว แต่ทำไมรายงานข้อมูลเครดิตยังไม่ส่งมาสักที โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด(เครดิตบูโร) มาบอกวิธีการติดตามรายงานข้อมูลเครดิต ดังนี้

1.กรณีรับรายงานทางอีเมล (NCB e-Credit Report) ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน

เช็กให้ชัวร์ว่าอีเมลในส่วน Inbox (กล่องเข้า) ของท่าน มีข้อความแจ้งการนำส่งรายงานหรือไม่ หากไม่พบข้อความการนำส่งรายงาน โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ เช่น Junk (ขยะ จดหมายขยะ) Spambox (สแปมเมล อีเมลขยะ) Trash (ถังขยะ) Social (โซเชียล) Promotion (โปรโมชัน) เป็นต้น

ขอให้ท่านเช็กข้อมูลส่วนบุคคลในระบบแอปพลิเคชันที่ใช้บริการ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ มือถือ และที่อยู่ของท่าน กรณีมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง ก่อนใช้บริการ หากยังไม่ได้รับรายงาน โปรดแจ้งรายละเอียดการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ได้ที่อีเมล [email protected]

ข้อแนะนำเพิ่มเติม คือ โปรดตรวจสอบก่อนทำรายการ ดังนี้ กรณีท่านใช้โทรศัพท์มือถือ 2 ซิม (Dual SIM) ขอให้เลือกใช้ซิมที่ยืนยันตัวตน หรือได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารเป็นซิมหลัก เพื่อรับรหัสผ่านบนโทรศัพท์มือถือของท่าน (หากใช้ซิมสำรอง อาจไม่ได้รับรหัสผ่าน)

ปัจจุบันมีช่องทางการตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน รับรายงานทางอีเมล มีดังนี้

  • แบบรับรายงานได้ทันที ผ่านแอป “KKP Mobile” (ธนาคารเกียรตินาคินภัทร) หรือโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ
  • แบบรับรายงานภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านแอป “Krungthai NEXT” (ธนาคารกรุงไทย) หรือแอป “MyMo” (ธนาคารออมสิน) หรือ “เป๋าตังเปย์” บนแอปเป๋าตัง หรือแอป “Flash Express” (Flash Money)
  • แบบรับรายงานภายใน 3 วันทำการ ผ่านแอป “ttb touch” (ธนาคารทีทีบี)

2.กรณีรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ภายใน 7 วันทำการ) ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย กรุงศรี ธอส. ธ.ก.ส. หรือตู้ ATM กรุงไทย ไทยพาณิชย์ หรือที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์รับบริการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

หากท่านยังไม่ได้รับรายงาน ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน และรายละเอียดการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ได้ที่อีเมล [email protected] เครดิตบูโรจะมีอีเมลตอบกลับ และแจ้งเลขที่เอกสาร ลงทะเบียน 13 หลัก [ตัวอย่าง : EF582568151TH] เพื่อให้ท่านเช็กสถานะทางไปรษณีย์ออนไลน์ที่ http://track.thailandpost.co.th

ทั้งนี้ เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น